Event type: Paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot

Kohderyhmät

Kurssi on tarkoitettu paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen käyttäjille ja hoitajille sekä muille ylläpitoon osallistuville.

Mitä kurssilla oppii?

 • laitteistonhoitajan tehtävät
 • ymmärtämään paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen toimintaa
 • ymmärtämään toimintaa palohälytystilanteessa, erheellisissä hälytyksissä, vika- ja huoltotilanteissa, testauksissa ja irtikytkennöissä
 • toimimaan kunnossapito-ohjelman ja pelastussuunnitelman mukaisesti 
 • ymmärtämään laitteistojen muutostarpeita

 
Kurssin sisältö

 • Itsenäisesti toteutettava osuus: verkko-opiskelu + perehtyminen omaan kiinteistöön ja kiinteistön laitteistoihin
 • Lähipäivä ja kurssikoe
 • Lopputentti

Kurssi toteutaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti (Fire Detection and Alarm Systems Operator sekä Sprinkler Operator). Lopputentin jälkeen kurssin suorittamisesta saa eurooppalaisen osaamistodistuksen.

Kohderyhmät

Kurssi on tarkoitettu paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen käyttäjille ja hoitajille sekä muille ylläpitoon osallistuville.

Mitä kurssilla oppii?

 • laitteistonhoitajan tehtävät
 • ymmärtämään paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen toimintaa
 • ymmärtämään toimintaa palohälytystilanteessa, erheellisissä hälytyksissä, vika- ja huoltotilanteissa, testauksissa ja irtikytkennöissä
 • toimimaan kunnossapito-ohjelman ja pelastussuunnitelman mukaisesti 
 • ymmärtämään laitteistojen muutostarpeita

 
Kurssin sisältö

 • Itsenäisesti toteutettava osuus: verkko-opiskelu + perehtyminen omaan kiinteistöön ja kiinteistön laitteistoihin
 • Lähipäivä ja kurssikoe
 • Lopputentti

Kurssi toteutaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti (Fire Detection and Alarm Systems Operator sekä Sprinkler Operator). Lopputentin jälkeen kurssin suorittamisesta saa eurooppalaisen osaamistodistuksen.

Kohderyhmät

Kurssi on tarkoitettu paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen käyttäjille ja hoitajille sekä muille ylläpitoon osallistuville.

Mitä kurssilla oppii?

 • laitteistonhoitajan tehtävät
 • ymmärtämään paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen toimintaa
 • ymmärtämään toimintaa palohälytystilanteessa, erheellisissä hälytyksissä, vika- ja huoltotilanteissa, testauksissa ja irtikytkennöissä
 • toimimaan kunnossapito-ohjelman ja pelastussuunnitelman mukaisesti 
 • ymmärtämään laitteistojen muutostarpeita

 
Kurssin sisältö

 • Itsenäisesti toteutettava osuus: verkko-opiskelu + perehtyminen omaan kiinteistöön ja kiinteistön laitteistoihin
 • Lähipäivä ja kurssikoe
 • Lopputentti

Kurssi toteutaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti (Fire Detection and Alarm Systems Operator sekä Sprinkler Operator). Lopputentin jälkeen kurssin suorittamisesta saa eurooppalaisen osaamistodistuksen.

Kohderyhmät

Kurssi on tarkoitettu paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen käyttäjille ja hoitajille sekä muille ylläpitoon osallistuville.

Mitä kurssilla oppii?

 • laitteistonhoitajan tehtävät
 • ymmärtämään paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen toimintaa
 • ymmärtämään toimintaa palohälytystilanteessa, erheellisissä hälytyksissä, vika- ja huoltotilanteissa, testauksissa ja irtikytkennöissä
 • toimimaan kunnossapito-ohjelman ja pelastussuunnitelman mukaisesti 
 • ymmärtämään laitteistojen muutostarpeita

 
Kurssin sisältö

 • Itsenäisesti toteutettava osuus: verkko-opiskelu + perehtyminen omaan kiinteistöön ja kiinteistön laitteistoihin
 • Lähipäivä ja kurssikoe
 • Lopputentti

Kurssi toteutaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti (Fire Detection and Alarm Systems Operator sekä Sprinkler Operator). Lopputentin jälkeen kurssin suorittamisesta saa eurooppalaisen osaamistodistuksen.

Branddetektorer ska hållas i funktionsdugligt skick, underhållas o inspekteras på behörigt sätt. Anläggningen ska ha en skötare som fått ändamålsenlig utbildning. En anläggning som är i oskick gynnar inte person- och brandsäkerheten. Ovarsam skötsel av anläggningen kan förorsaka felaktiga larm o onödiga avbrott i arbetet. Om brandkåren upprepade gånger larmas till fastigheten kan det orsaka en stor räkning

Kursen ger deltagaren kunskap om:
– hur felaktiga larm uppstår och hur de kan undvikas
– intruera andra i rätt användninga av brandlarmanläggningen
– anläggningens test, frånkopplingar o underhållsprogram
– hur man agerar då brand- el felanmälan inträffar
– brandlarmanläggningsen konstruktion o funktionsprinciper

Innehåll:
– räddningsbranschens normer
– brandlarmanläggningens och detektorernas planering o placering
– verksamhetsutövarens o myndigheternas samarbete
– brandlarmanläggningens, detektorernas o släckningsanläggningarnas teknik o konsturktion
– prkatiska arrangemang för skötseln
– praktiska övningar med simulator
– felaktiga anmälningar

För vem:
Brandlarmanläggningens ansvarsperson, skötare, servicefolk.

Mera information om utbildningen sänds per e-post cirka två veckor före den äger rum.

Koulutettu hoitaja tietää, ettei kalliista, mutta tositilanteessa epäkunnossa olevasta laitteistosta ole henkilö- ja paloturvaksi. Laitteiston huolimattomasta hoidosta syntyy ylimääräisiä ei toivottuja ilmoituksia ja työn keskeytyksiä sekä niin välittömiä kuin välillisiäkin kustannuksia. Paloilmoittimen haltijan tulee nimetä paloilmoittimen hoitaja ja huolehtia siitä, että tämä saa tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen koulutuksen.

Kurssin teoriaopetuksen lisäksi kurssilaiset harjoittelevat paloilmoitinsimulaattoreilla laitteiston toimintaa.

Paloilmoittimen laitteistonhoitajan kurssi toteutaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti (Fire Detection and Alarm Systems Operator) ja kurssin suorittamisesta jaetaan eurooppalainen osaamistodistus.

Tavoite

 • opit hyviä turvallisuuskäytäntöjä ja ymmärrät henkilöturvallisuuden merkityksen.
 • teorian, käytännön, toimintamallien ja simulaattoriharjoittelun kautta tiedät kuinka tärkeä osa palontorjuntatekniikka on joka hetkistä kohteen turvallisuutta ja miten ei toivottuihin erheellisiin ilmoituksiin on reagoitava.

Kohderyhmät

Kurssi on tarkoitettu paloilmoittimien huoltoon ja ylläpitoon osallistuvalle organisaatiolle ja laitteiston käyttäjille- ja hoitajille sekä heidän tehtävissään toimiville sijaisille.

Sisältö

 • paloturvallisuuden perusteet ja rakentuminen
 • Normiston perusteet
 • Tietoa laitteistojen toiminnasta, rakenteesta ja eroavaisuuksista
 • Toiminta paloilmoittimella eri tilanteissa (myös ei toivottujen ilmoitusten yhteydessä)
 • Kunnossapito (ylläpidon suunnittelu ja hallinta). 


Teorian lisäksi kurssilaiset harjoittelevat paloilmoittimen toimintaa oikeilla paloilmoitinsimulaattoreilla. Teorian, käytännön, toimintamallien sekä simulaattoriharjoittelun kautta opitaan, miten erheelliset paloilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää. 

Yhteyshenkilöt

Hallintosihteeri Karita Stenroos puh. 040 511 2259
Hallintosihteeri Milja Löyttyniemi puh. 040 809 1140

sähköposti: etunimi.sukunimi@spek.fi

Lisätiedot

Kurssimaksu laskutetaan etukäteen.
Lisätietoja koulutuksesta lähetetään sähköpostilla noin 10 vrk ennen tilaisuutta.

Kohderyhmät

Kurssi on tarkoitettu paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen käyttäjille ja hoitajille sekä muille ylläpitoon osallistuville.

Mitä kurssilla oppii?

 • laitteistonhoitajan tehtävät
 • ymmärtämään paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen toimintaa
 • ymmärtämään toimintaa palohälytystilanteessa, erheellisissä hälytyksissä, vika- ja huoltotilanteissa, testauksissa ja irtikytkennöissä
 • toimimaan kunnossapito-ohjelman ja pelastussuunnitelman mukaisesti 
 • ymmärtämään laitteistojen muutostarpeita

 
Kurssin sisältö

 • Itsenäisesti toteutettava osuus: verkko-opiskelu + perehtyminen omaan kiinteistöön ja kiinteistön laitteistoihin
 • Lähipäivä ja kurssikoe
 • Lopputentti

Kurssi toteutaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti (Fire Detection and Alarm Systems Operator sekä Sprinkler Operator). Lopputentin jälkeen kurssin suorittamisesta saa eurooppalaisen osaamistodistuksen.

Kohderyhmät

Kurssi on tarkoitettu paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen käyttäjille ja hoitajille sekä muille ylläpitoon osallistuville.

Mitä kurssilla oppii?

 • laitteistonhoitajan tehtävät
 • ymmärtämään paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen toimintaa
 • ymmärtämään toimintaa palohälytystilanteessa, erheellisissä hälytyksissä, vika- ja huoltotilanteissa, testauksissa ja irtikytkennöissä
 • toimimaan kunnossapito-ohjelman ja pelastussuunnitelman mukaisesti 
 • ymmärtämään laitteistojen muutostarpeita

 
Kurssin sisältö

 • Itsenäisesti toteutettava osuus: verkko-opiskelu + perehtyminen omaan kiinteistöön ja kiinteistön laitteistoihin
 • Lähipäivä ja kurssikoe
 • Lopputentti

Kurssi toteutaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti (Fire Detection and Alarm Systems Operator sekä Sprinkler Operator). Lopputentin jälkeen kurssin suorittamisesta saa eurooppalaisen osaamistodistuksen.