Event type: Käsisammuttimet

Näyttökoe
Koe on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat toimimaan vastuuhenkilöinä käsisammutinliikkeessä. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut voi hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

HUOM!

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon koe on kaksiosainen:
  • Teoriakoe 24.10.2023
  • Käytännön näyttökokeet 25.–27.10.2023
Kullekin tutkintoon tulijalle varataan aikaa 2 tuntia käytännön näytön suorittamiseen.
 
Kirjallisuusluettelon voi ladata kohdasta materiaali.
Työharjoittelun tueksi on tehty tiivistelmät tutkintolomakkeista. Lomakkeiden avulla harjoittelu sujuu järjestelmällisesti. Jokaiseen lomakkeessa olevaan otsikkoon liittyy vielä tarkempia sammutinmerkki ja -mallikohtaisia toimenpiteitä, jotka tulee huomioida.


Teoriakoe
Tutkinnon hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää, että tutkinnonsuorittaja osoittaa teoriakokeessa tuntevansa pelastuslain, voimassaolevat käsisammuttimet koskevat viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä standardit.
  • tuntevansa sammuttimia koskevat valmistajien ja maahantuojien huolto-ohjeet ja 
  • vakuutusyhtiöiden sammuttimia koskevat suojeluohjeet.

Käytännön näyttö
Lisäksi tutkinnon suorittaja osoittaa käytännön kokeessa osaavansa hyväksyttävästi tarkastaa, huoltaa ja täyttää erilaisia sammuttimia ottaen huomioon SM:n määräyksen käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta sekä sammuttimien valmistajien ja maahantuojien kirjalliset huolto-ohjeet.


Tutkintomaksu on 670 € + alv 24 %
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon käytännön osion uusinnan hinta on 400 € + alv 24 %.

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön valmennuskurssille ja käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kokeeseen ilmoittaudutaan erikseen.

Valmennuskurssin käyneistä noin 80% läpäisee kokeet ensimmäisellä kerralla.
Suoraan kokeisiin tulijoista 46% pääsee läpi ensimmäisellä kerralla.

Lisätiedot
Kokeeseen mahtuu vielä 4 henkilöä suoraan kokeisiin. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, voit kysyä lisätietoja: Ilpo Leino, vanhempi asiantuntija, puh. 045 657 7290

Kaikkille kurssin jakson 1 osallistujille on paikka kokeeseen.
 

Huom!

1. jakso teoria 13.-14.6.2023, Original Sokos Hotel Vantaa (Vantaa, Tikkurila)

2. jakso käytäntö 23.-24.10.2023, WinNova Pori

Sammutinliikkeen toimintaan liittyvät vastuut ja velvollisuudet:

  • Viranomaisten toimivaltuudet
  • Käsisammuttimia koskevat määräykset ja standardit
  • Käytännöllisen huoltopaikan vaatimukset
Kurssi soveltuu
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilöksi aikoville. Kurssille osallistuvien on syytä hallita monipuolisesti käsisammuttimien huoltoon ja tarkastukseen liittyvät toimenpiteet jo entuudestaan. Työkokemus edesauttaa asioiden omaksumista ja tutkinnon suorittamista.

Alla kohdasta Liitteet voi vapaasti ladata eri sammuttimille tehtyjä mallisuorituslomakkeita. Lomakkeiden avulla työharjoittelu sujuu järjestelmällisesti. Pyydämme täyttämään ja tuomaan mukana liitteissä olevan osaamiskyselyn.

Tietoa kouluttajista
Kurssilla kouluttavat käsisammutinliikkeiden toimintaa valvovat viranomaiset ja sammutinhuollon ammattilaiset.

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön valmennuskurssille ja käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kokeeseen ilmoittaudutaan erikseen. Kokeeseen ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin syksyn aikataulujen varmistuttua.

Valmennuskurssin käyneistä noin 80% läpäisee kokeet ensimmäisellä kerralla.
Suoraan kokeisiin tulijoista 46% pääsee läpi ensimmäisellä kerralla.

Yhteystiedot
Kurssin johtaja Ilpo Leino  p. 045 657 7290, ilpo.leino@spek.fi
Hallinto- ja koulutusassistentti Johanna Hokkinen, p. 040 620 2990, johanna.hokkinen@spek.fi

Kurssin hintaan kuuluu paikalla jaettava materiaali, aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.
Mahdollinen majoitus osallistujan on varattava erikseen.