Event type: Henkilöstön turvallisuuskoulutus

Taloyhtiöille ja omakotitaloasujille suunnattu turvallisuusilta antaa valmiuksia omatoimiseen varautumiseen, pelastusssunnitteluun ja arjen turvallisuuteen.

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Kouluttajat: Jukka Niiranen, 050 5253 725

Taloyhtiöille ja omakotitaloasujille suunnattu turvallisuusilta antaa valmiuksia omatoimiseen varautumiseen, pelastusssunnitteluun ja arjen turvallisuuteen.

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Kouluttajat: Jukka Niiranen, 050 5253 725

Kenelle:
Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneet henkilöt ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiosta vastaavat henkilöt (HSEQ).

Kurssilainen
– saa perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
– ymmärtää työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet
– osaa soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
– tunnistaa nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia

Sisältö:
turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
– työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
– kemikaalien varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
– lähtökohtana riskien arviointi
– häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta
– omavalvonta
– rakenteellinen paloturvallisuus
– poistumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
– paloilmaisimet
– yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys
– koulutussuunnitelma
– kriisien johtaminen ja kriisiviestintä
– sisäinen ja ulkoinen viestintä

Kenelle:
Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneet henkilöt ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiosta vastaavat henkilöt (HSEQ).

Kurssilainen
– saa perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
– ymmärtää työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet
– osaa soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
– tunnistaa nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia

Sisältö:
turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
– työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
– kemikaalien varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
– lähtökohtana riskien arviointi
– häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta
– omavalvonta
– rakenteellinen paloturvallisuus
– poistumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
– paloilmaisimet
– yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys
– koulutussuunnitelma
– kriisien johtaminen ja kriisiviestintä
– sisäinen ja ulkoinen viestintä

Tavoite

Kurssilla syvennät työturvallisuuspäällikön peruskurssin tietoja- ja taitoja. Osaat soveltaa käytännössä erilaisia turvallisuusvaatimuksia ja kehittää oman työpaikan turvallisuutta. Tunnistat nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutokset.

Sisältö

– riskien arviointi
– tapahtuneista onnettomuuksista oppiminen
– omavalvonta, turvallisuuskävelyharjoitus
– henkilöturvallisuus
– palontorjuntatekniikka
– paloilmoittimet ja vesisammutuslaitteistot – Elinkaaren hallinta sekä ylläpidon suunnittelu
– ennakoiva palontorjunta ja ympäristön haasteet
– oman työpaikan koulutussuunnitelman kehittäminen
– häiriötilanteista poikkeusoloihin
– kriisien johtaminen
– viestintä ja kriisiviestintä: sisäinen ja ulkoinen, mukaanlukien sosiaalinen media

Yhteyshenkilöt

Ira Pasi
erityisasiantuntija
p. 040 595 4140

Milja Löyttyniemi
sihteeri
p. 040 809 1140

etunimi.sukunimi@spek.fi

Kenelle:
Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneet henkilöt ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiosta vastaavat henkilöt (HSEQ).

Kurssilainen
– saa perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
– ymmärtää työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet
– osaa soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
– tunnistaa nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia

Sisältö:
turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
– työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
– kemikaalien varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
– lähtökohtana riskien arviointi
– häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta
– omavalvonta
– rakenteellinen paloturvallisuus
– poistumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
– paloilmaisimet
– yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys
– koulutussuunnitelma
– kriisien johtaminen ja kriisiviestintä
– sisäinen ja ulkoinen viestintä

Kenelle:
Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneet henkilöt ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiosta vastaavat henkilöt (HSEQ).

Kurssilainen
– saa perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
– ymmärtää työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet
– osaa soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
– tunnistaa nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia

Sisältö:
turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
– työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
– kemikaalien varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
– lähtökohtana riskien arviointi
– häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta
– omavalvonta
– rakenteellinen paloturvallisuus
– poistumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
– paloilmaisimet
– yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys
– koulutussuunnitelma
– kriisien johtaminen ja kriisiviestintä
– sisäinen ja ulkoinen viestintä

Tavoite

Kurssilla syvennät työturvallisuuspäällikön peruskurssin tietoja- ja taitoja. Osaat soveltaa käytännössä erilaisia turvallisuusvaatimuksia ja kehittää oman työpaikan turvallisuutta. Tunnistat nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutokset.

Sisältö

– riskien arviointi
– tapahtuneista onnettomuuksista oppiminen
– omavalvonta, turvallisuuskävelyharjoitus
– henkilöturvallisuus
– palontorjuntatekniikka
– paloilmoittimet ja vesisammutuslaitteistot – Elinkaaren hallinta sekä ylläpidon suunnittelu
– ennakoiva palontorjunta ja ympäristön haasteet
– oman työpaikan koulutussuunnitelman kehittäminen
– häiriötilanteista poikkeusoloihin
– kriisien johtaminen
– viestintä ja kriisiviestintä: sisäinen ja ulkoinen, mukaanlukien sosiaalinen media

Yhteyshenkilöt

Ira Pasi
erityisasiantuntija
p. 040 595 4140

Milja Löyttyniemi
sihteeri
p. 040 809 1140

etunimi.sukunimi@spek.fi

Kenelle:
Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneet henkilöt ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiosta vastaavat henkilöt (HSEQ).

Kurssilainen
– saa perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
– ymmärtää työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet
– osaa soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
– tunnistaa nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia

Sisältö:
turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
– työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
– kemikaalien varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
– lähtökohtana riskien arviointi
– häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta
– omavalvonta
– rakenteellinen paloturvallisuus
– poistumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
– paloilmaisimet
– yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys
– koulutussuunnitelma
– kriisien johtaminen ja kriisiviestintä
– sisäinen ja ulkoinen viestintä