Turvallisuuspäällikön jatkokurssi

Tavoite

Kurssilla syvennät työturvallisuuspäällikön peruskurssin tietoja- ja taitoja. Osaat soveltaa käytännössä erilaisia turvallisuusvaatimuksia ja kehittää oman työpaikan turvallisuutta. Tunnistat nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutokset.

Sisältö

– riskien arviointi
– tapahtuneista onnettomuuksista oppiminen
– omavalvonta, turvallisuuskävelyharjoitus
– henkilöturvallisuus
– palontorjuntatekniikka
– paloilmoittimet ja vesisammutuslaitteistot – Elinkaaren hallinta sekä ylläpidon suunnittelu
– ennakoiva palontorjunta ja ympäristön haasteet
– oman työpaikan koulutussuunnitelman kehittäminen
– häiriötilanteista poikkeusoloihin
– kriisien johtaminen
– viestintä ja kriisiviestintä: sisäinen ja ulkoinen, mukaanlukien sosiaalinen media

Yhteyshenkilöt

Ira Pasi
erityisasiantuntija
p. 040 595 4140

Milja Löyttyniemi
sihteeri
p. 040 809 1140

etunimi.sukunimi@spek.fi