Kiinteistön turvallisuusjohtaminen

Esittely
Kiinteistön asioiden hoitajalta ja neuvonantajalta vaaditaan laaja-alaista asioiden hallintaa, myös kiinteistön turvallisuuden osaamista ja haastavien tilanteiden ratkaisukykyä. Yhä enemmän kiinteistöjen kokonaisturvallisuuden johtaminen ja vastuu kuuluvat isännöinnistä/teknisestä manageroinnista vastaavalle taholle.

Tavoite
Ymmärtää oman roolinsa kiinteistön turvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Osaa hyödyntää oppimaansa sekä tuo lisäarvoa kiinteistön omistajalle ja toiminnanharjoittajalle.

Sisältö
– turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
– kiinteistön lakisääteiset turvallisuusvaatimukset ja yleisesti turvallisuutta parantavat toimet

Kenelle
Tekniset managerit, hallinnolliset ja tekniset isännöitsijät sekä kiinteistöpäälliköt