Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi 1. jakso ja 2. jakso

Sisältö

  • käsisammutinliikkeen toimintaan liittyvät vastuut ja velvollisuudet
  • viranomaisten toimivaltuudet
  • käsisammuttimia koskevat määräykset ja standardit
  • käytännöllisen huoltopaikan vaatimukset
Kurssi soveltuu
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilöksi aikovat.
Kurssille osallistuvien on syytä hallita monipuolisesti käsisammuttimien huoltoon ja tarkastukseen liittyvät toimenpiteet jo entuudestaan. Työkokemus edesauttaa asioiden omaksumista ja tutkinnon suorittamista.
Yllä kohdassa materiaali on harjoittelua tukevia lomakkeita. Lomakkeiden avulla harjoittelu sujuu järjestelmällisesti. Jokaiseen lomakkeessa olevaan otsikkoon liittyy vielä tarkempia sammutinmerkki ja -mallikohtaisia toimenpiteitä, jotka tulee huomioida.

Tietoa kouluttajista
Kurssilla kouluttavat käsisammutinliikkeiden toimintaa valvovat viranomaiset ja sammutinhuollon ammattilaiset.

Yhteystiedot
Kurssinjohtaja Ilpo Leino  045 657 7290 ja kurssisihteeri Milja Löyttyniemi 040 809 1140
etunimi.sukunimi@spek.fi

Huom!
1. jakso 2.-3.6.2020, Vantaa
2. jakso 18.-19.8.2020, paikka avoin