Uutiset

Uusi tekniikka nähdään rakennusalalla usein mahdollisuutena. Uutta tekniikkaa myös vieroksutaan, koska laitteistokokonaisuuksien hallintaan ei löydy tarvittavia työkaluja. On helpompaa löytää ongelmakohtia kuin löytää ja kartoittaa kehityskohteita ja ratkaisuvaihtoja. Yhteinen oppiminen ja tiedonvaihto avaavat mahdollisuuden palontorjuntatekniikan kehitykseen.

Paloturvallisuuden vahvistaminen ei tarkoita sitä, että on annettava lisää vaatimuksia tai asennettava lisää teknologiaa. Päinvastoin on mietittävä, mitä jo asennettua teknologiaa voidaan hyödyntää uusissa sovelluskohteissa. Yhteistyössä on löydettävä keinoja, joilla paloturvallisuuden asemaa saadaan vahvistettua, kun se nykyään jää usein päälle liimatuksi kokonaisuudeksi, eikä vastaa nykyisiä tarpeita.

Rakennusten loppukäyttäjiä tuleekin kuunnella tarkemmin siitä, mitä he haluavat rakennukselta. Rakentamisajankohdan käyttötarpeen lisäksi on syytä miettiä rakennuksen käyttöä tulevaisuudessa. Onko tarvetta tehdä niin kuin on totuttu, jos menettelytavat eivät vastaa todellista tarvetta edes nykypäivänä – tulevaisuudesta puhumattakaan?

Edistys syntyy yhteistyöstä, ja laaja-alainen tiedonvaihto on erityisen tärkeää. Toivottavasti eri toimijat pystyvät jatkossa käymään dialogia löydetyistä ratkaisuvaihtoehdoista ja näitä edeltäneistä kompastuskivistä.

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä onkin kahtena toimintavuotenaan kehittänyt palontorjuntatekniikkaa edistävien eri työryhmien yhteistyötä. Tavoitteena on keskittää entistä enemmän tietoa palontorjuntatekniikasta osoitteeseen palontorjuntatekniikka.fi. Kehitysryhmään kuuluu palontorjuntaan liittyvien teknisten yhdistysten ja paloturvallisuusorganisaatioiden asiantuntijoita.

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä tuotti toisena toimintavuotenaan 2019 julkaisuja lisäämään tietoa palontorjuntatekniikasta ja korostamaan sen merkitystä. Tekniikan laatu vaatii jatkuvaa, kattavaa panostamista. Niinpä ryhmän tuottamaa materiaalia onkin kohdistettu niin laitteistohankintoja tekeville kuin suunnitteluun ja ylläpitoon osallistuville.

Vuoden 2020 aikana palontorjuntatekniikan kehitysryhmän sivuilta on löydettävissä yhä enemmän tutkittua ja asiantuntevaa tietoa. Keväällä valmistuu viime vuonna aloitettu tutkimustyö uusien teknologioiden huomioonottamisesta paloturvallisuudessa. Tutkimus jatkaa aiempia selvitystöitä älyrakentamisen haasteista (Paloäly) ja IoT:n teknologian mahdollisuuksista paloturvallisuuden kehittämisessä. Jo nyt on myös tutkimuksen näkökulmasta selvillä, että eri osapuolille tarvitaan laadunhallinnan välineitä ja aktiivista tiedonvaihtoa – sekä uudistuneita asenteita.

Lue myös