EtusivuAjankohtaistaBlogitYksi osasto – vahva asiantuntijuus
Blogit
25.1.2018


Yksi osasto – vahva asiantuntijuus

 Viime vuonna yhdistimme SPEKissä aikaisemmat onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen tulosalueet yhden johtajan alaiseksi asiantuntijapalveluiden osastoksi, onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen tulosalueeksi. Muutos on herättänyt kysymyksiä, mutta saanut myös kiitosta. Tärkeimmät perusteet olivat sisäisten synergioiden vahvistaminen sekä organisaatiorakenteen yksinkertaistaminen. Uuden osaston myötä meillä on nyt monipuolinen ja vahva osaamispohja sekä edellytykset aikaisempaa paremmin reagoida toimintaympäristön muutoksiin.

 

Uuden vastuualueen toiminnot voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen: tutkimus- ja asiantuntijatoimintaan sekä koulutukseen ja viestintään. Jälkimmäiseen sisältyvät myös pätevyyksien hallinnointi – tuttavallisemmin turvallisuuskortit. Substansseinamme ovat onnettomuuksien ehkäisy sekä varautuminen. SPEKin nykyisessä strategiassa kokonaisuus vastaa arjen ja asumisen turvallisuuden painopistettä. Tuemme osaltamme luonnollisesti myös elinvoimaista vapaaehtoistoimintaa sekä osallistumme keskusjärjestön kehittämiseen.

Onnettomuuksien ehkäisy kattaa paloturvallisuuden, varautumisessa taas painotamme laajaa turvallisuutta ja kansalaisten sekä järjestöjen varautumista häiriötilanteisiin. Substanssiemme kannalta uusi osasto ei siis ole kannanotto kummankaan puolesta tai vastaan.

Vaikuttavuutta omalla tiedontuotannolla, laadukkaalla koulutuksella sekä viestinnällä

Toimintaympäristömme muuttuu vauhdilla ja ajassa pysyminen vaatii aktiivista panostusta. Jatkuva seuranta ja analyysi ovat vastaus tähän haasteeseen. Kuluvan vuoden toiminnassa vahvistamme tietopohjaisen toiminnan kehittämistä sekä toimintaympäristön analyysiin ja ennakointiin liittyviä valmiuksia. Asiantuntijatoimintamme painottuu asumisen turvallisuuteen, vaikuttamistyössä painotamme erityisesti erityisryhmien asumisturvallisuutta sekä valmistautumista vuoden 2019 vaaleihin että pelastuslain uudistukseen. Toimintamme kulmakivet ovat oma tiedontuotanto, laadukas koulutustoiminta sekä vaikuttava yhteiskunnallinen viestintä.

Toimintojen yhdistäminen ja uudelleenorganisointi vaativat aikaa, ja käynnissä oleva strategiaprosessimme tuo uusia vaatimuksia. Tarve on ennen kaikkea luoda uutta kulttuuria, ei vain teknisesti yhdistää toimintoja. Osastolla on kuitenkin hieno ja monipuolinen pohja sekä motivoitunut henkilöstö. Uskon, että yhdessä saamme hyviä tuloksia aikaan. Samalla meillä on valmius joustavasti mukauttaa ja muokata toimintaa tulevien tarpeiden mukaan.

Karim Peltonen
Onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen tulosalue