EtusivuAjankohtaistaUusi asetus sallii puukerrostaloille lisää käyttötarkoituksia
Juuri nyt
16.2.2018


 
 

Uusi asetus sallii puukerrostaloille lisää käyttötarkoituksia


Suomessa on nyt mahdollista rakentaa puukerrostaloja aikaisempaa useampaan käyttöön, kunhan rakennusten paloturvallisuudesta huolehditaan. Uusi ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta on tullut voimaan 1.1.2018.

KustaaV06_01.JPGPuurakentaminen on tällä hetkellä vahva trendi niin lainsäätäjien keskuudessa eduskunnassa kuin koko Euroopassa. Ekologinen rakentaminen on noussut esiin myös EU:n komissiossa. Euroopassa puutaloja on yleisesti ja perinteisesti totuttu pitämään ”köyhien” asuntoina, mutta asenteet muuttuvat vähitellen. Esimerkiksi ranskalaiset ovat alkaneet rakentaa puisia julkisia rakennuksia, kuten kouluja.

Suomessa puukerrostaloja on aikaisemmin voitu suunnitella asuin- ja työpaikkarakennuksiksi. Uuden rakentamisen paloturvallisuusasetuksen sallimia käyttötarkoituksia ovat myös majoitusrakennukset, hoitolaitokset sekä kokoontumis- ja liikerakennukset. Käyttötarkoitusten laajentamisessa on tehty rohkeita ratkaisuja, joissa turvallisuutta tuovana keskeisenä tekijänä on automaattinen sammutuslaitteisto eli sprinklaus.

kahdeksankerroksisen betonirunkoisenkin asuinrakennuksen kaksi ylintä kerrosta voidaan nyt rakentaa puurunkoisena, kun kolme ylintä kerrosta sprinklataan. Jos vain ylin kerros rakennetaan puurunkoisena, sprinklausta ei vaadita.

Puukerrostalojen pintojen suojaverhousvaatimuksia on myös lievennetty. Puupintojen laajempaa käyttöä sisätiloissa kompensoidaan rakenteiden ja rakennusosien palonkestävyysvaatimuksia korottamalla. Puun käyttö rakennusten sisäpinnoilla laajentaa arkkitehtisuunnittelun mahdollisuuksia.

Paloturvalaitteiden hoito ja huolto vaativat osaamista

Koska paloturvallisuutta yhä enemmän perustetaan laitetekniikkaan, varsinkin sprinklaukseen, on laitteiden toimintakunnosta huolehtiminen yhä tärkeämpää. Huolehtimisvastuu on rakennuksen omistajalla ja haltijalla. Toimintakunnon ylläpitäminen edellyttää säännöllisiä tarkastuksia, huolto- ja muita toimenpiteitä. Valtuutetut tarkastajat ja huoltohenkilöt on päästettävä myös asuntoihin.

Jarmo Majamaa
Paloinsinööri, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

SPEK järjestää tämän vuoden aikana koulutuskiertueen, jonka tapahtumissa kerrotaan ympäristöministeriön asetuksesta rakennusten paloturvallisuudesta. Lisätietoa kiertueesta tulee lähiviikkojen aikana.

Kuva: Kimmo Räisänen, HOAS Kumpula, Helsinki. Suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula


Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja