EtusivuAjankohtaistaUrbaani kansalainen varautuu 72 tuntia -konseptin mukaan

Urbaani kansalainen varautuu 72 tuntia -konseptin mukaan

6.2.2017 10:09

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön järjestämät 72 tuntia -varautumiskouluttajakoulutukset ovat nousseet jo alkumetreillä suureen suosioon. Kansalaisten hyvä varautuminen arjen häiriötilanteisiin edistää koko yhteiskunnan kriisinsietokykyä.

Ensimmäinen 72 tuntia -kouluttajakoulutus pidettiin Jyväskylässä lauantaina 4. helmikuuta. Työpajan vetäjänä toiminut kouluttaja Aikku Eskelinen kertoo osallistujien edustavan monipuolisesti eri tahoja kuten Marttaliittoa, Naisten valmiusliittoa ja vapaaehtoisia palokuntia.

-Monet osallistujista ovat jo tottuneita kouluttajia, mutta he ovat lähteneet mukaan hakemaan uusia työkaluja urbaanin varautumisen edistämiseen.

72h.jpg
72 tuntia -koulutukset alkoivat rennoissa tunnelmissa. Ryhmätöitä tehtiin paljon.

72 tuntia -varautumiskoulutuskonsepti pureutuu urbaanin varautumisen ydinkysymykseen: tutkimusten (mm. Kekki & Mankkinen 2016) mukaan kaupunkilaiset arvelevat selviytyvänsä häiriötilanteista maaseudun asukkaita huonommin. Kaupungeissa asuvat eivät ole suunnitelleet toimintaansa häiriötilanteiden varalta yhtä useasti kuin maalla asuvat. Kaupunkilaisilla on maaseudun asukkaisiin verrattuna vähemmän muun muassa kotivaraa, mikä näkyy siinä, että suurimmalla osalla kaupunkilaisista olisi tarve päästä kauppaan jakeluhäiriön uhatessa, kun taas maaseudun asukkaista useampi jäisi kotiin.

-Kaupungeissa on totuttu hyvään palvelutasoon, ja sillä on saattanut olla vaikutusta kansalaisten varautumiskulttuuriin. Varautuminen on ikään kuin ulkoistettu viranomaisille, konseptia kehittämässä ollut SPEKin asiantuntija Leena Seitovirta kertoo.

Seitovirran mukaan moni asia näyttäytyy arjessa itsestäänselvyytenä.

- Etenkin nuoret ovat tottuneet siihen, että vettä tulee hanasta, kaupasta saa ruokaa ja valot saa päälle nappia painamalla. Kaupunkilaisten voi olla vaikea uskoa, että jokin häiriötilanne osuisi omalle kohdalle.

Esimerkkejä ei kuitenkaan tarvitse hakea kaukaa: vuoden alussa Porvoon kotitalouksien oli keitettävä kaikki juomavesi monen päivän ajan, koska sen epäiltiin olevan kolibakteerin saastuttamaa.

 

Varautuminen helpottaa viranomaisten auttamispainetta

72 tuntia -varautumiskonseptin avulla pyritään tavoittamaan kohderyhmiä, jotka eivät aikaisemmin ole olleet kovin kiinnostuneita varautumisesta, erityisesti naisia ja nuoria. Kotitalouksien varautuminen Suomessa -tutkimuksen (Laurikainen 2016) mukaan naiset pitävät kaikkia kotitalouksiin kohdistuvia uhkia haitallisempina kuin miehet. Kuitenkin naiset ovat osallistuneet miehiä harvemmin erilaisiin turvallisuuskoulutuksiin. Naisten turvallisuustietojen ja -taitojen kehittäminen onkin hyvä keino edistää koko kotitalouden varautumista.

Kansalaisten hyvä varautuminen arjen häiriötilanteisiin edistää koko yhteiskunnan kriisinsietokykyä. Silti sitäkin tärkeämpää on ymmärtää, että varautuminen helpottaa jokaisen omaa arkea, kun voi olla levollisin mielin, vaikka sairastuisi eikä pääsisi pariin päivään kauppaan.

Aiemmissa varautumisohjeissa esimerkiksi kotivaran riittävyys oli jopa kaksi viikkoa, mutta nyt on edetty siten, että se on 72 tuntia eli 3 vuorokautta koska suuremmassa häiriötilanteessa avun organisoiminen vie aikaa. Omatoiminen varautuminen helpottaa viranomaisten auttamispainetta ja on kaikkien eduksi.

Kevään aikana koulutettavat varautumiskouluttajat järjestävät lyhyitä, parin tunnin mittaisia koulutuksia esimerkiksi järjestöjen tilaisuuksissa ja kouluissa.

Alajärvellä asuva Jarmo Ojajärvi on aktiivinen varautumisen puolestapuhuja. Hän on mukana muun muassa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa ja toimii SPEKin kyläturvallisuuskouluttajana.

Ojajärvi haluaa innostaa ruohonjuuritasolla ihmisiä ajattelemaan turvallisuusasioita. 72 tuntia -kouluttajakoulutus rohkaisi häntä ja antoi tukea myös kouluttajan työhön.

-Sain uusia ideoita ja ajatuksia, kun vaihdoimme ajatuksia omista kokemuksistamme. Mielelläni veisin tätä konseptia esimerkiksi asukasyhdistyksiin sekä vanhusten palvelutaloihin, Ojajärvi kertoo.

Tänä keväänä suomeksi ja ruotsiksi järjestettävät 72 tuntia -kouluttajakoulutukset ovat herättäneet suurta kiinnostusta ja ovat pääosin täynnä. Ensi syksynä järjestetään lisää koulutuksia, mukaan lukien englanninkielinen koulutus. 

Ilmoittaudu 72 tuntia -koulutuksiin

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja