EtusivuAjankohtaistaTulossa kysely vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöstä
Juuri nyt
28.8.2019


 
 

Tulossa kysely vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöstä


SPEK kerää syyskuussa laajan kyselyaineiston vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöstä. Kysely on osa helmikuussa alkanutta tutkimusta, joka selvittää pelastuspalvelujärjestöissä ja palokunnissa toimivien vapaaehtoisten ja heidän kanssaan työskentelevien viranomaisten yhteistyön sujuvuutta.

vapaaehtoiset.jpg

Kysely lähetetään tuhansille pelastustoimintaan osallistuville vapaaehtoisille sekä sadoille ammattilaisille pelastuslaitoksesta, poliisista, rajavartiostosta, sosiaali- ja terveystoimesta ja kunnista.

Tutkimuksessa tarkasteltavat järjestöt ovat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Vapepan jäsenjärjestöjä.

Vapaaehtoisten tehtäviä voivat olla esimerkiksi tiedustelu- ja pelastustoiminta myrskyjen jälkeisissä sähkökatkoissa, metsäpalojen sammutus, öljyntorjuntatehtävät, erilaiset koulutus- ja neuvontatehtävät, psykososiaalinen tuki onnettomuustilanteissa ja evakuoitavien muonitus ja majoittaminen.

Mihin vapaaehtoiset ovat valmiita ja mitä apua viranomaiset tarvitsevat eri puolilla Suomea?

Vapaaehtoisilta kysytään heidän halukkuudestaan ja mahdollisuuksistaan osallistua erilaisiin tehtäviin sekä sitä, mikä parantaisi vapaaehtoisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoisjärjestöjen puheenjohtajille ja palokunnan päälliköille osoitetaan samaan aikaan oma kyselynsä, jossa tiedustellaan näkemyksiä viranomaisyhteistyön kehittämisestä.

Viranomaisilta kysytään yhteistyön kehittämisestä ja siitä, mihin viranomaiset tarvitsevat alueellaan vapaaehtoisten tukea sekä millaista osaamista vapaaehtoisten tulisi kehittää tulevaisuudessa.

Tutkimuksessa muodostuu kokonaiskuva yhteistyön tilasta eri puolilla Suomea. Tutkimuksen perusteella tehdään suosituksia siitä, miten viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä tulisi kehittää eri alueilla.

Tutkimus valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Projektitutkija Kaisa Eskelinen, puh. 044 747 6398, kaisa.eskelinen@spek.fi


Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja