EtusivuTulityökoulutus uudistuu ja kansainvälistyy
Lehdistötiedotteita aiemmin
18.11.2015


Tulityökoulutus uudistuu ja kansainvälistyy

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyvät 1.1.2016. Uudistuksen myötä luvan myöntäminen helpottuu. Tähän mennessä luvan myöntäjät ovat joutuneet käymään molemmat tulityökurssit. Vuoden alusta heille riittää yksi koulutus. Uudistuksen tavoitteena on myös entistä kansainvälisempi koulutus. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Image_tt_kortti_kortti_A.JPG

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyvät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa tulityökortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia töitä. Uusi tulityökortti antaa pätevyyden vaarojen tunnistamiseen perinteisessä tulityössä, kuten hitsauksessa sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöissä. Varsinainen ammatillinen osaaminen on hankittava muussa koulutuksessa.

Uudistetun tulityökoulutuksen tavoitteena on, että työntekijät ja luvan myöntäjät ymmärtävät tulitöihin liittyvät vaarat sekä osaavat toteuttaa turvatoimet ennen työn aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen. Koulutuksessa korostetaan siis riskienhallinnan ja turvallisen tulityöprosessin merkitystä.
Suomessa tulitöiden turvallisuuskoulutusta on järjestetty jo vuodesta 1988 alkaen. Koulutuksen ansiosta tulitöistä aiheutuvien suurpalojen määrä on vähentynyt merkittävästi, mutta tulitöistä aiheutuu edelleen liian monta tulipaloa. SPEKin rekisterin mukaan marraskuussa 2015 yhteensä 405 525 henkilöllä on voimassa oleva tulityökortti sekä 11 596 henkilöllä voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. Rekisterissä on kaiken kaikkiaan 1 521 064 tulitöiden sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöiden koulutussuoritusta.

Lisätietoja:

www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulitoiden-turvallisuuskoulutus
Koulutuspäällikkö Riitta Piironen, p. 040 5040 905
Turvallisuusasiantuntija Heli Hätönen, p. 040 484 3822