EtusivuAjankohtaistaSPEKin nimitys- ja henkilöstöuutisia
Juuri nyt
7.6.2017


 
 

SPEKin nimitys- ja henkilöstöuutisia


Kuluneen vuoden aikana SPEK on saanut kaksi uutta työntekijää ja organisaation sisällä on tapahtunut henkilöstömuutoksia. Myös äitiyslomalta palasi muutama henkilö takaisin siistin toimistotyön pariin.

Tuula Kekki tutkimuspäälliköksi

TuulaKekki.jpgTuula Kekki nimitettiin tutkimuspäälliköksi huhtikuun alussa. Hän on työskennellyt SPEKissä lähes kolme vuotta. Talo ja työkaverit olivat tulleet tutuiksi ennen SPEKiin siirtymistä, sillä Kekki teki tutkimusta tuhopoltoista runsaan vuoden ajan Turun yliopiston työntekijänä Pasilan toimiston tiloissa.

Tuula vastaa SPEKissä tutkimushankkeista ja julkaisuista. Työhön sisältyy niin rahoituksen, verkostojen kuin uusien tutkimusideoiden etsimistä. Lisäksi hän on itse mukana erilaisissa tutkimusprojekteissa. Tutkimuspäällikkö iloitsee uudesta tehtävästään: – 20 pätkätyöläisvuoden jälkeen vakinaisen työn saaminen tuntuu kyllä hienolta!

Tuula on koulutukseltaan valtiotieteen tohtori. Hänen väitöskirjansa käsitteli huumeidenkäyttäjien taparikollisuutta ja huumerikostorjuntaa. Tuhopolttojen ja huumerikollisuuden lisäksi hän on tutkinut päihdehuoltoa, sosiaalityön interventioita ja turvallisuuden tunnetta.

Aikaisemmin Tuula on työskennellyt mm. Poliisiammattikorkeakoulussa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. – Turvallisuustutkimus on siten tuttua, mutta pelastusala, omatoiminen varautuminen ja järjestökenttä tarjoavat mielenkiintoisen mahdollisuuden oppia uutta, Tuula sanoo.

Kati Keski-Karhu controlleriksi

KatiKeski-Karhu.jpegKati Keski-Karhu aloitti tammikuussa SPEKissä controllerina. Hänen tehtäviinsä kuuluvat pienen ja tehokkaan taloustiimin vetäminen, taloudellinen raportointi johdolle, PSR- ja STEA-raportointi sekä erilaiset taloushallinnon selvittelyt ja SPEKin työntekijöiden auttaminen talousasioissa.

Kati on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Vaasan yliopistosta. Aiemmin hän työskenteli 11 vuotta tilintarkastajana Ernst & Young Oy:ssä, jossa hänellä oli vuosien aikana vastuullaan monipuolinen asiakaskunta. Tutuiksi tulivat järjestötoiminnan lisäksi pk-yritykset ja pörssiyhtiöt.

Kati on viihtynyt hyvin SPEKissä, ja hänet on otettu lämmöllä vastaan. Työ on ollut hänen mielestään mielenkiintoista ja hyvin erilaista vanhaan työhön verrattuna. Kati toivoo tuovansa SPEKiin omalla asiantuntijuudellaan lisää vahvuutta talousasioihin.

Eevi-Kaisa Kilpiö henkilöstöpäälliköksi

EeviKilpiö.jpgEevi-Kaisa Kilpiö nimitettiin henkilöstöpäälliköksi helmikuusta alkaen. Hän on työskennellyt SPEKissä vuodesta 2008 koulutussuunnittelijana, projektikoordinaattorina ja tiedottajana.

Eevin tehtäviin kuuluvat mm. osaamista, motivaatiota ja organisaation suorituskykyä edistävien henkilöstökäytäntöjen kehittäminen. Näiden lisäksi työnkuvaan kuuluvat henkilöstöhallintotiimin vetäminen sekä esimiestoiminnan, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

Koulutukseltaan Eevi on kasvatustieteiden ja kauppatieteiden maisteri. Viimeiset neljä vuotta ovat kuluneet Vaasan yliopistossa henkilöstöjohtamisen pääaineopintojen parissa, jotka valmistuivat tänä keväänä. Erillinen henkilöstöfunktio on SPEKissä uusi, joten sen muotoutuminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä työtä. – Kaiken kehittämistyön perusta on onnellinen ja työssään viihtyvä henkilöstö. Eettiset toimintatavat, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus ovat edellytys turvallisuudelle ja työhyvinvoinnille, jotka parhaimmillaan lisäävät koko organisaation suorituskykyä. Tulevan vuoden aikana SPEK saakin omat Code of Conduct -toimintaohjeet. Myös henkilöstötilinpäätös on suunnitteilla, Eevi kertoo.

Ira Pasi erityisasiantuntijaksi

IraPasi2.jpgIra Pasi aloitti tänä keväänä erityisasiantuntijana SPEKissä. Hän työskentelee pääsääntöisesti kotitoimistolta Kouvolasta käsin. Tällä hetkellä hänen pääasiallisiin tehtäviinsä kuuluvat yrityskoulutusten uudistus (suunnittelu, aineistot, markkinointi, verkostoituminen ja toteutus) sekä yleisesti yrityskoulutusten kehittäminen ja kouluttaminen. Lisäksi Iran tehtävänkuvaan kuuluvat omatoimiseen varautumiseen ja asumisen turvallisuuteen liittyvä valistus, koulutukset, pelastussuunnittelu ja kohdennetut kyselyt kansalaisille sekä työpaikoille.

Ira Pasi on monelle tuttu Kaspelista (Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry), jossa hän työskenteli vuodesta 2007. Viimeisten vuosien aikana hän teki Kaspelin kautta SPEKiin erilaisia projektitöitä, jotka liittyivät koulutusten kehittämiseen, kouluttajakoulutuksiin ja aineistoihin.

Kaspelissa Ira vastasi työpaikkojen ja asuinkiinteistöjen koulutuksista kokonaisuudessaan: – Kaikenlaiset asiat aina markkinoinnista koulutusten toteutukseen ovat tuttuja sitä kautta. Ennen Kaspelia toimin kahdessa yrityksessä laatupäällikkönä, jossa tehtäväkenttään kuuluivat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat, Ira kertoo.

Ira on koulutukseltaan kemian laitetekniikan diplomi-insinööri, ja hän on valmistunut Lappeenrannan Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2000. – SPEKissä työskentely on tuonut uutta intoa ja iloa koulutusten kehittämiseen, luultavasti uuden laajemman näkökulman myötä. Toki myös valtakunnallinen verkosto ja toimialue ovat tuoneet haasteellisuuden kautta lisää potkua. Olen vaikuttunut siitä, miten monenlaista työtä SPEKissä tehdään. Monipuolinen tutkimustyö, kansainvälinen toiminta ja vaikuttaminen eri verkostoissa ei ollut ennestään minulle tuttua, vaikka luulin tuntevani SPEKin toimintaa lähes kymmenen vuoden ajalta. Toivoisin kovasti, että voin olla mukana yhdistämässä SPEKin sisäistä osaamista ja viisautta sekä sen avulla kehittää edelleen SPEKiä valtakunnallisesti arvostettuna työpaikan turvallisuuskouluttajana, Ira pohtii.

Äitiyslomalta palanneita

Sanni Kairavuo koulutussuunnittelijaksi

SanniKairavuo.jpgSanni Kairavuo palasi palokuntakoulutusosaston koulutussuunnittelijaksi tammikuun alussa. Sannin tehtäviin kuuluvat yleisesti kaikki palokuntakoulutuksen suunnitteluun, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät toimenpiteet.

Edellä mainittujen lisäksi Sannin työhön kuuluvat palokuntakoulutusosaston asiakaspalvelu, viestintä ja ohjeiden antaminen koulutuksen järjestäjille, kurssinjohtajille sekä palokuntalaisille. Sannin vastuulla on myös erilaisten järjestelmien ylläpitäminen, joihin kuuluvat mm. eSmart-verkko-oppimisympäristö, Vimeo ja Open Badge Factory -osaamismerkkijärjestelmä.

– Tällä hetkellä aikaa menee paljon juuri uuden eSmartin kehittämiseen ja sen käytön ohjeistamiseen. Samalla opiskelen sitä itsekin, koska järjestelmä on myös minulle uusi, Sanni sanoo. Erilaiset palokuntakoulutuksen kurssien hallinnointiin liittyvät asiat ja materiaalien päivitys vievät myös tällä hetkellä paljon työaikaa. Parhaillaan pohditaan sitä, otetaanko Open Badge -merkkijärjestelmä käyttöön laajemmin koko talon koulutuksissa.

Johanna Kuittinen koulutus- ja viestintäassistentiksi

JohannaKuittinen.jpgJohanna Kuittinen palasi koulutus- ja viestintäassistentiksi järjestöpalveluihin.
Johannan työtehtäviin kuuluvat palokuntakoulutuksen osaston oppimisympäristön ylläpitotehtävät, opintopäivien kutsut ja laskutus, Palotaruksen varaukset, erilaiset tapahtumajärjestelyt sekä esitteiden ja mainosten taitto.

– Oli kiva palata töihin! Nyt alkuun teen töitä maanantaista keskiviikkoon ja elokuusta alkaen taas täyspäiväisesti. Työnkuvaani kuuluu kaikenlaista, mutta erityisen mieluisia työtehtäviä ovat taitto- ja kuvankäsittelytehtävät.

 


 

 

 

 

 

 


Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja