EtusivuAjankohtaistaSPEK tutkii pelastustoimijoiden yhteistyön toimivuutta

SPEK tutkii pelastustoimijoiden yhteistyön toimivuutta

8.4.2019 15:21

Monet viranomaiset ja pelastustoimintaan osallistuvat vapaaehtoiset ovat halukkaita tekemään yhteistyötä nykyistä laajemmin. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimus selvittää, mitkä tekijät edesauttavat pelastustoimintaan osallistuvien osapuolien yhteistyötä. Tutkimuksen on määrä valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

vapaaehtoiset.jpg

Mikä pelastustoimijoiden yhteistyössä eri puolella Suomea toimii ja mikä ei ja miten yhteistyötä tulisi tarkemmin ottaen eri alueilla kehittää? Miten vapaaehtoistoimijoiden ja viranomaisten väliset sopimukset tukevat yhteistyötä? Entä miten alueittaiset viranomaisten tarpeet vastaavat vapaaehtoisten tarjoamia taitoja ja valmiuksia ja miten ne saataisiin vastaamaan toisiaan aiempaa paremmin? Näitä kysymyksiä selvitetään vastikään käynnistyneessä tutkimuksessamme.

Tutkimuksessa haastatellaan eri alueiden keskeisiä turvallisuustoimijoita sekä toteutetaan kyselyt pelastustoimintaan osallistuville vapaaehtoisille ja sitä ohjaaville viranomaisille. Tutkimuksen pohjalta laaditaan suosituksia yhteistyön kehittämiseksi, alueelliset erityispiirteet huomioiden. Sen pohjalta voidaan rakentaa myös mittareita, joilla seurata yhteistyön kehittymistä jatkossa.

Pelastustoimintaan osallistuu suuri joukko vapaaehtoisia, joiden toimintaa motivoi mm. auttamishalu, halu kehittää omia taitoja ja valmiuksia sekä toimiminen osana samanhenkisten ihmisten yhteisöä. Vuonna 2014 tekemämme tutkimuksen mukaan osa vapaaehtoisista olisi halukkaita ja valmiita osallistumaan esimerkiksi hälytystehtäville aiempaa useammin.

Viranomaiset puolestaan voisivat hyödyntää vapaaehtoisia aiempaa enemmän paitsi hälytystehtävissä, myös ennaltaehkäisyyn ja jälkihoitoon liittyvissä tehtävissä. Vapaaehtoisten tehtäviä voivat olla esimerkiksi tiedustelu- ja pelastustoiminta myrskyissä, metsäpalojen sammutus, öljyntorjuntatehtävät, erilaiset koulutus- ja neuvontatehtävät, psykososiaalinen tuki onnettomuustilanteissa ja evakuoitavien muonitus ja majoittaminen. Vapaaehtoisten merkitys korostuu etenkin laajoissa ja pitkäkestoisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa.

Monet viranomaiset ja järjestöt ovat ilmaisseet halukkuutensa tehdä yhteistyötä nykyistä laajemmin eli aiempaa useamman kumppanin kanssa. Sekä viranomaisilla että vapaaehtoisilla on siis halua yhteistyön syventämiseen.

Myös yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa linjataan, että vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyötä tulee kehittää. Aiemmin tehdyn tutkimuksen mukaan kehittämistarpeita on etenkin yhteistyön alueellisissa rakenteissa ja vapaaehtoistoimijoiden ja viranomaisten välisissä sopimuksissa.

Lue lisää:
Hatakka, Ilona 2014: Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin. SPEK tutkii 10.

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja