EtusivuAjankohtaistaPalokuntien toimintaohjelma jalkautuu

Palokuntien toimintaohjelma jalkautuu

1.3.2018 9:54

Palosuojelurahaston hallitus on kokouksessaan 27.2. myöntänyt avustuksen SPEKin koordinoimalle hankkeelle, jonka avulla palokuntien toimintaohjelman toimenpidesuosituksia jalkautetaan palokuntiin neljän pelastusliiton alueella.

Palo­kun­tien toi­min­ta­oh­jel­ma ja 24365 Palo­kun­tam­me par­haak­si -han­ke täh­tää­vät elin­voi­mai­sen, hou­kut­te­le­van ja laa­duk­kaan palo­kun­ta­toi­min­nan yllä­pi­toon ja ke­hit­tä­mi­seen. Hank­kees­sa palo­kun­nat saa­vat hen­ki­lö­koh­tai­sen tuen ja avun oman toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si. Palo­kun­tien tu­ke­na toimivat pe­las­tus­liit­to­jen ja SPE­Kin li­säk­si va­paa­eh­toi­set oh­jel­ma­mes­ta­rit.

Lue lisää palokuntatoiminnan uutiskirjeestä.

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja