EtusivuPalokuntatoiminta houkuttaa nuoria aikuisia
Lehdistötiedotteita aiemmin
5.12.2018


Palokuntatoiminta houkuttaa nuoria aikuisia

Palokuntatoiminta kiinnostaa nuoria aikuisia. Tämä käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta, jonka mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista 15–24 -vuotiaista voisi kuvitella harrastavansa vapaaehtoista palokuntatoimintaa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämässä kyselyssä haastateltiin tuhatta suomalaista.

25–34 -vuotiaistakin palokuntatoiminta houkuttelee 56 prosenttia ja 35–44 -vuotiaistakin vielä 51 prosenttia. Naisten kiinnostus palokuntatoimintaan on suurempi kuin miehillä. 50 % naisista voisi kuvitella harrastavansa toimintaa, kun miesten vastaava luku on 35 %.

– Palokuntatoiminta tarjoaa erinomaisen harrastuksen, mahdollisuuden osallistua moninaisiin pelastustoimen tehtäviin ja turvallisuuden edistämiseen, sanoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntajohtaja Petri Jaatinen.

– Käytännössähän palokuntatoiminta ei ole pelkästään osallistujille suunnattua harrastustoimintaa, vaan myös vapaaehtoista tai jopa osa-aikaista työtä, Jaatinen tarkentaa.

Kyselytutkimuksen perusteella voi kuitenkin päätellä, että ihmiset ovat kiinnostuneita osallistumaan hyvin monenlaisiin vapaaehtoistehtäviin. 50 % suomalaisista voisi kuvitella itse osallistuvansa vapaaehtoisena avustamaan metsäpalon sammutusta ja 45-54-vuotiaista jopa 58 %.

– Esimerkiksi viime kesän metsäpalouutisointien jälkeen tuntuu ihan luontevalta, että kiinnostusta metsäpalojen sammuttamiseen löytyy, Jaatinen pohtii.

SPEKin teettämän ja IROResearch Oy:n toteuttaman Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä 4 – 11.9.2018.

Lisätietoja:
Palokuntajohtaja Petri Jaatinen, 0400 535 441

#vapaaehtoistenpäivä
#vapaaehtoiset
#palokunta
#palokuntalaiset