EtusivuAjankohtaistaOTE-M-hanke lisää maahanmuuttajien arjen turvallisuutta

OTE-M-hanke lisää maahanmuuttajien arjen turvallisuutta

23.4.2019 14:55

Käynnistimme maaliskuun alussa hankkeen Osallistava turvallisuus maahanmuuttajille (OTE-M). Hankkeen tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajien ja heidän sidosryhmiensä toimintatapojen turvallisuutta ja tietoa turvatekniikasta. OTE-M pitää sisällään muun muassa erilaisia turvallisuuskoulutuksia, kuten turvakassikoulutuksia ja alkusammutusharjoituksia.

OTE_M_1.jpg

Arjen ja asumisen turvallisuus ovat turvallisuushankkeen keskiössä. Kohderyhmänä ovat vastaanottokeskuksissa asuvat maahanmuuttajat sekä eri järjestöjen kautta tavoitetut kotona asuvat maahanmuuttajat. Lisäksi järjestöissä toimivat vapaaehtoiset ja työntekijät kuuluvat hankkeen kohderyhmään.

Hanke käynnistetään Hämeen pilottialueella, josta mukaan lähtee vastaanottokeskuksia sekä Hämeen Setlementti. Vastaanottokeskukset ovat vastanneet kyselyyn turvallisuudesta ja turvallisuusongelmista. Turvallisuutta käsitellään osallisuuden näkökulmasta, sillä maahanmuuttajat ovat vastuussa omasta turvallisuudestaan.

Laaja turvallisuusnäkökulma

Hankkeessa turvallisuusnäkökulma ymmärretään laajemmin kuin vain palo- ja poistumisturvallisuutena. Arjen ja asumisen turvallisuus pitää sisällään myös liikkumisen ja liikenneturvallisuuden, tapaturmien, varautumisen, henkilöturvallisuuden sekä taloudellisen turvallisuuden. Hankkeen aikana on tarkoitus tuottaa erilaisia turvallisuusmateriaaleja ja kääntää niitä eri kielille.

Turvakassi pitää sisällään erilaisia turvatekniikan välineitä, joita pitäisi löytyä jokaisesta taloudesta. Turvakasseista järjestetään koulutuksia. Lisäksi hankkeessa tullaan järjestämään alkusammutusharjoituksia sekä muita mahdollisia turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä koulutuksia.

Turvakassikoulutukset alkavat huhtikuun lopussa ja jatkuvat niin kauan kuin tarvetta on. Lisäksi pidämme Turvakassikoulutuksen eri järjestöjen työntekijöille ja kaikille maahanmuuttajien turvallisuusasioista kiinnostuneille. Koulutus järjestetään SPEKin tiloissa Pasilassa 15.5.

Järjestöjen yhteistyöllä on iso merkitys

Järjestöillä on suuri rooli OTE-M-hankkeen onnistumisessa. Mukana hankkeessa ovat alusta alkaen Luetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoiset sekä Hämeen Setlementin työntekijät ja vapaaehtoiset. Myös muita järjestöjä on tulossa mukaan. Yhteistyötä tehdään lisäksi Maahanmuuttoviraston sekä paikallisten pelastusliittojen ja vapaapalokuntalaisten kanssa.

Valtaosa maahanmuuttajista haluaa pitää huolta itsestään ja turvallisuudestaan, mutta he tarvitsevat siihen turvallisuustietoa. Turvallisuustietouden lisääminen on hyvä aloittaa mahdollisimman pian, kun maahanmuuttajat ovat tulleet Suomeen.

Maahanmuuttajien määrä kasvaa Suomessa koko ajan. Vuoden 2017 lopussa Suomessa asui 373 500 vieraskielistä ihmistä. Tässä joukossa on sekä työperäisiä maahanmuuttajia että turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Myös vastaanottokeskuksissa asuvat turvapaikanhakijat tarvitsevat turvallisuustietoa odottaessaan oleskelulupapäätöstä.  Vastaanottokeskuksissa asuu yhteensä 10 510 turvapaikanhakijaa. Osa turvapaikanhakijoista voi asua oleskelulupaa odottaessaan myös muualla kuin vastaanottokeskuksessa.

Maahanmuuttajien turvallisuutta on tutkittu melko vähän, mutta kenties esimerkiksi äidin ja kolmen lapsen hengen vaatinut Vuosaaren tulipalo vuonna 2016 olisi voitu välttää riittävällä turvallisuustiedolla. Hankkeen rahoittajana on STEA, ja hanke on myönnetty kahdeksi vuodeksi (2019–2021).

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja