EtusivuAjankohtaistaKyläturvallisuus on koko Suomen asia

Kyläturvallisuus on koko Suomen asia

6.9.2017 13:18

Perjantaina 1.9. Leppävirran Soinilansalmen kylällä järjestettiin maaseudun turvallisuuteen keskittyvä Kyläturvallisuusseminaari. Seminaarissa käytiin vilkasta keskustelua ja nähtiin turvallisuusaiheisia teatteriesityksiä. Päivän aiheita olivat niin liikenneturvallisuus hirvineen kuin yhteisöllinen auttamiskulttuuri. Kaikkiaan maaseutua pidetään turvallisena, mutta palveluita on niukasti eikä maaseudun asukkaiden ääni tule aina kuuluviin Kehä III-vetoisessa keskustelussa.

Liikenneturvallisuus oli yksi keskeinen huolenaihe. Kevyenliikenteen väylien puuttuessa vanhempia huolettavat koulumatkat ja ylinopeudet asutusten lähellä. Teiden heikko kunnossapito näkyy vaaratilanteina, jossa auraamattomalla tiellä väistellään rekkoja, niin että olipa joltain osallistujalta sivupeilikin lähtenyt. Kyläläiset ihmettelivät, miten voi olla niin hidasta saada aikaan muutoksia paikallisiin nopeusrajoituksiin tai varoituskylttejä kohdille, joista hirvien tiedettiin toistuvasti teitä ylittävän. Osataanko paikallistuntemusta hyödyntää?

Häiriötilanteiden, kuten sähkökatkojen osalta kylien todettiin olevan melko hyvin varautuneita.  Sen sijaan tietoliikennemastojen akkujen nykyistä lyhyttä kestävyyttä ihmeteltiin. Tilaisuudessa ideoitiinkin, että voisivatko kyläläiset itse viedä lähimastoille aggregaatit ja pitää huolta mastojen toiminnasta häiriötilanteiden aikana? Olisiko tässä mahdollisuus teleoperaattorien ja kyläläisten yhteistyölle?

Ikääntymisen osalta todettiin, että yhteisöllisyys korvaa palveluiden puutteita, mutta siihen ei loputtomasti voida luottaa eikä kaikilla ole yhtä vahvoja sosiaalisia tukiverkostoja. Yksi mahdollisuus nähtiin siinä, että kylä- ja paikallisyhdistykset voisivat tarjota jatkossa entistä laajemmin SOTE-palveluita, jos järjestötoiminta mahtuu tulevaisuuden SOTE-malliin, jota parhaillaan työstetään.

Pelastustoimi on edelleen lähellä kyliä, mistä kertoo jo pelkästään se, että Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Itä-Suomen AVIn edustajia oli paikalla asukkaiden kysymyksiin vastailemassa. Yhteydenpitoon myös kannustetaan. Tukea, kuten alkusammutuskoulutuksia kyllä järjestetään, kunhan tieto tuen tarpeesta tulee vain perille asti, kertoi pelastuslaitoksen edustaja.

Kaikkiaan useamman osallistujan äänellä tuli esiin, miten kylillä ollaan huolissaan nykyisestä diskurssista, jossa maaseutu ja sen asukkaat nähdään lähinnä kustannuserinä. Tällainen keskustelu koetaan loukkaavana ja hatariin mielikuviin pohjautuvana, missä maaseudun arvoa Suomelle ei tunnusteta. Sen sijaan katsottiin, että kylillä jos missä pienelläkin resurssilla saadaan paljon aikaiseksi.

leppis.JPG

Kyläturvallisuusseminaarin järjestivät Soinilansalmen Kyläyhdistys ry, Kehittyvät Kylät – palveluita tuottamassa -hanke/Pohjois-Savon Kylät ry ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK). Seminaari oli osa Maaseutuparlamentti-tapahtumaa, joka kokoaa maaseudun kehittämisestä ja maaseutupolitiikasta kiinnostuneet toimijat yhteen. Maaseutuparlamentin päävastuutahona toimii Maaseutupolitiikan neuvosto MANE.

Kirjoittanut: Heikki Laurikainen

Kuva: Heli Haverinen

Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja