HemsidaPressmeddelandenInbjudan till media: Ett par tusen brandkårsungdomar arbetar flitigt på sommarens läger
Pressmeddelanden

Inbjudan till media: Ett par tusen brandkårsungdomar arbetar flitigt på sommarens läger

2019-06-18 08:00

I slutet av juni startar en serie utbildningsläger för brandkårsungdomar på olika håll i Finland. Nästan 2000 brandkårsungdomar samlas på lägren för att frivilligt arbeta och lära sig brandkårsfärdigheter. Utbildningarna startar på lägret dagligen efter morgonmålet och slutar på eftermiddagen. Efter det finns det tid att simma, spela och ha det roligt med kompisarna.

Lohtaja2018.jpg

Foto: Samuli Rosenberg

I år anordnas sju läger för brandkårsungdomar: i Rautavaara, Taipalsaari, Jämijärvi, Vasa, Uleåborg och två läger i Padasjoki. Lägren är utbildningsläger där man har det roligt. Vi bjuder in journalister för att bekanta sig med lägren och se vad allt man kan lära sig där. Brandkårsungdomar fostras till smarta, säkerhetsorienterade vuxna, och en del blir framtidens brandmän.

Lägren arrangeras av de regionala räddningsförbunden. En del av lägren är gemensamma för två eller tre räddningsförbund medan en del arrangeras av ett enskilt räddningsförbund. I praktiken är planeringen, byggandet, genomförandet och nedmonteringen av lägren helt baserade på frivillig verksamhet.

På lägren finns varje år positiva människor som vill ge de unga upplevelserika och uppfostrande lägererfarenheter som skapar goda minnen att ta med sig till vuxen ålder. Dessa volontärer ger barn och ungdomar utbildning, spelar med dem, lär dem simma samt tröstar och uppmuntrar dem under veckan på lägret.

Brandkårsungdomarna har ett eget utbildningssystem för 7–17-åriga som baserar sig på barnens och ungdomarnas ålder och erfarenhet. För utbildningssystemet svarar Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

– På kurserna studerar man efter åldersnivån: först lär man sig medborgarens basfärdigheter som t.ex. hur man larmar efter hjälp, ger första hjälpen och utför primärsläckning. Kunskaperna fördjupas med åldern och så småningom börjar man lära sig brandkårsfärdigheter såsom slang- och materielhantering, säger Timo Sovanen, SPEKs expert på ungdomsarbete.

Efter introducerande Startkurser (Aku 1 och 2) går ungdomen till Nivåkurserna (Taku 1–4), efter vilka ungdomen kan ta kunskapsmärken som till exempel Slangmästarens eller Sprutmästarens kunskapsmärken.

– Efter det 15:e levnadsåret blir kurserna mer krävande. Man kan välja mellan gruppledar-, brandbekämpnings- och vattenräddningskurser eller också en fortbildningskurs i första hjälpen och en kurs i beredskap eller kursen international rescue. Vi vill ge de unga flera intressanta alternativ säger Sovanen.

Deltagarantalet för lägren varierar regionalt. Till exempel har nästan ett tusen personer anmält sig till Österbottens och Västra Finlands läger; cirka 600 av dessa är unga. Å andra sidan ska bara drygt 100 ungdomar vara med på Norra Finlands och Lapplands läger. Utbildningen är ändå lika högklassig och lägerminnena lika viktiga oavsett lägrets storlek.

– På lägret är det också viktigt för de unga att möta kompisar, göra saker tillsammans och uppleva en starkare känsla av samhörighet. Dessa är ett sammanhållande lim även för vuxna brandkårsmedlemmar. Samhörigheten blir bara starkare med åren, säger Patrik Willberg som är med om att organisera lägret i Norra Finland och Lappland.

Lägrens tidpunkter, besöksdagar och personer som kan ge ytterligare information:

8–14.7 FSB:s läger
Karperö lägergård, Utterö, Vasa
Lägret anordnas av Finlands svenska brand- och räddningsförbund.
Journalister är välkomna till lägret varje dag.
Ytterligare information: Roger Roos, 0400 416 040, roger.roos(a)fsbr.fi
Länk: http://ungd.fsbr.webbhuset.fi/lager/uttero_2019/

30.6–6.7 Östra Finlands läger Palovaara 2019
Rautavaara skolcentral och allaktivitetshus, Rautavaara
Lägret är gemensamt för Räddningsbranschens Förbund i Norra Savolax, Räddningsbranschens Förbund i Södra Savolax och Räddningsbranschens Förbund i Norra Karelen.
Besöksdagen är 3.7 kl. 12-20, enligt överenskommelse kan man också besöka lägret vid annan tidpunkt.
Ytterligare information: Tiina Mikkonen, 0440 761 341, tiina.v.mikkonen(a)gmail.com och Tarmo Karnaattu, 050 323 8589, tarmo.karnaattu(a)pspl.fi
Länk: http://ispanuleiri2019.blogspot.com/

30.6–5.7 Sydöstra Finlands läger Hiillos 2019
Taipalsaari, försvarsmaktens övningsområde
Lägret anordnas av Räddningsbranschens förbund i Sydöstra Finland.
Besöksdagen är 3.7. Man också besöka lägret vid annan tidpunkt.
Ytterligare information: Veli-Matti Aaltonen, 044 366 0215

30.6–6.7 Tavastlands läger Liekki 2019
SPEKs läger- och kurscentral Palotarus, Padasjoki
Lägret anordnas av Tavastlands Räddningsförbund.
Besöksdagen är 3.7.
Ytterligare information: Marko Järvensivu, 0400 528 088

30.6–5.7 Österbottens och Västra Finlands läger Loimu 2019

JÄMI flygcentral, Jämintie 655, Jämijärvi
Lägret anordnas av Räddningsbranschens förbund i Österbotten och Räddningsbranschens förbund i Västra Finland.
Besöksdagen är 3.7. Man kan också besöka lägret 2.7 och 4.7 om man kommit överens om detta på förhand.
Ytterligare information: Mikko Rauhanen, 045 131 6003 och Anssi Lamminen, 044 541 0220
Länk: https://www.lspel.fi/leiri

14.–20.7 Norra Finlands och Lapplands läger Tervas 2019
Ylikiiminki skola, Uleåborg
Lägret anordnas av Norra Finlands Räddningsförbund och Lapplands Räddningsförbund.
Besöksdagen är 17.7 kl. 12–18, men journalister är välkomna också vid andra tidpunkter. Rekommendationen är 15–19.7 kl. 9–16.
Ytterligare information: Patrik Willberg, 040 7255 448, patrik.willberg(a)spek.fi

14.–20.7 Helsingfors och Nylands läger Pistoliekki 2019
SPEKs läger- och kurscentral Palotarus, Padasjoki
Lägret anordnas av Helsingfors Räddningsförbund och Nylands Räddningsförbund.
Besöksdagen är 17.7. Enligt överenskommelse kan man också besöka lägret vid annan tidpunkt.
Ytterligare information: Camilla Volanen, 040 517 2861, camilla.volanen(a)gmail.com.
Länk: https://www.upl.fi/pistoliekki2019