EtusivuAjankohtaistaIkääntyneiden ja hoitajien turvallisuudesta tehtiin kysely
Juuri nyt
4.4.2019


 
 

Ikääntyneiden ja hoitajien turvallisuudesta tehtiin kysely


Ikääntyneiden ja muiden erityisryhmiin kuuluvien asumisturvallisuudesta sekä hoitohenkilöstön työturvallisuudesta ja koulutustarpeesta on tehty kysely. Kyselyn teemat liittyivät esimerkiksi turvatekniikkaan ja erilaisiin paloturvallisuuden ongelmiin, kuten liesiturvallisuuteen. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö tekivät kyselyn helmi-maaliskuussa. Siihen vastasi 3430 SuPerin jäsentä.

Ikääntynyt_ja_hoitaja.jpg

– SuPerin jäseniltä kysyttiin kokemuksia, käsityksiä ja huolia, jotka liittyvät muun muassa hoidettavien asumisen turvallisuuteen sekä vastaajien työolosuhteisiin, jaksamiseen ja turvallisuusosaamiseen, kertoo SPEKin projektipäällikkö Tarja Ojala.

SPEK julkaisee tutkimusraportin lokakuussa. Tutkimuksen tuloksista saadaan tietoa erityisryhmien asumisen turvallisuuden tilasta. Lisäksi ne antavat tietoa hoitohenkilöstön turvallisuuskoulutuksesta ja koulutustarpeista sekä työn kuormittavuudesta. Ensimmäisiä tuloksia on kuitenkin luvassa jo keväällä.

– Tuloksia käytetään kehittämistyön pohjaksi, edunvalvontaan ja käytännön turvallisuustyöhön, sanoo SuPerin asiantuntija Soili Nevala.

Kysely tehtiin 14.2.–12.3.2019 noin 32 000 SuPerin jäsenelle. Siihen vastasi 3430 henkilöä, jolloin vastausprosentti oli 10,9. Kyselyyn vastanneista hieman yli 95 % oli naisia. Vastaajista noin kaksi kolmasosaa työskentelee tuetussa asumisessa ja noin kolmasosa on kotihoidon työntekijöitä.


Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja