EtusivuAjankohtaistaEU-kansalaiset tukevat unionin työtä pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun saralla
Juuri nyt
6.7.2017


 
 

EU-kansalaiset tukevat unionin työtä pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun saralla


Toukokuussa julkaistu eurobarometri kertoo, että EU-kansalaiset tukevat unionin työtä humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun saralla. 89 % vastaajista pitää tärkeänä, että EU rahoittaa humanitaarista toimintaa ja jopa 90 % vastaajista on sitä mieltä, että EU:n tulee auttaa hätäapukoordinoinnissa EU:ssa tapahtuvissa katastrofeissa. Yli puolet (56 %) kokevat, että heidän omilla maillaan ei ole riittävää kapasiteettia reagoida suureen katastrofiin omin voimin.

EU-barometri.jpg

Kuva: Turkki allekirjoittamassa pelastuspalvelumekanismisopimusta Brysselissä 2015.

Unionin humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan komissaari Christos Stylianides näkee luvut osoituksena eurooppalaisesta solidaarisuudesta.

— EU on globaali humanitaarinen johtaja. Kun katastrofi iskee, rajoilla ei ole merkitystä. Luvut ovat osoitus siitä tuesta, jonka EU:n kansalaiset ovat unioniin laittaneet. Meidän tulee jatkossakin osoittaa olevamme tukemme arvoisia.

Vastaajista 80 % olettaa, että muut EU-maat tulevat apuun, jos heidän maassaan tapahtuu katastrofi. 91 % on lisäksi sitä mieltä, että EU:n tulisi tukea lasten ja nuorten koulutusta kriisialueilla. Kansallisilla tasoilla on vielä kuitenkin tehtävää, sillä 50 % katsoo, että varautuminen katastrofeihin ei ole riittävällä tasolla kansallisesti ja 49 %:n mielestä varautuminen ei ole riittävää alueellisesti.

Suomen luvut mukailevat koko Euroopan lukuja. 96 % on joko täysin tai osittain sitä mieltä, että EU:n tulee auttaa hätäapukoordinoinnissa EU:ssa tapahtuvissa katastrofeissa. Lisäksi 97 % on joko täysin tai osittain sitä mieltä, että lasten ja nuorten koulutus kriisialueilla on tärkeää EU-toimintaa, ja 95 % on täysin tai osittain sitä mieltä, että muut EU-maat tulisivat avuksi, jos Suomessa sattuisi katastrofi.

Sen sijaan vain 35 % on sitä mieltä, että varautuminen katastrofeihin ei ole riittävää alueellisesti ja vain 27 % kokee, että varautuminen on kansallisesti riittämätöntä, mikä on EU-vastauksia huomattavasti pienempi luku.

Haastattelut Eurobarometria varten tehtiin marras-joulukuussa 2016. EU:n alueelta haastateltiin 27 929 ihmistä ja Suomen osuus näistä on 1 001.

EU on maailman suurin humanitaarisen avun antaja (komissio ja jäsenmaat yhteenlaskettuna). EU antaa tukeaan yhteistyössä YK:n organisaatioiden ja lukuisten järjestöjen kautta. EU:n pelastuspalvelumekanismi on työkalu, jonka avulla unioni avustaa katastrofeissa ja niihin varautumisessa. Mekanismissa on mukana 34 eurooppalaista valtiota (EU-maat sekä Islanti, Montenegro, Norja, Serbia, Makedonia ja Turkki), ja sillä avustetaan valtioita ympäri maailman.

Taina Hanhikoski
Asiantuntija, kansainvälinen toiminta

Lisätietoja:
http://ec.europa.eu/echo/eurobarometer_en


Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja