HemsidaPressmeddelandenDet finns för få fungerande brandvarnare i våra hem
Pressmeddelanden

Det finns för få fungerande brandvarnare i våra hem

2018-11-28 13:07

Brandvarnaren ska uppväcka de boende så att de kan rädda sig och släcka brandtillbudet. Vid enkäter svarar nästan alla att de har ett tillräckligt antal fungerande brandvarnare hemma. Enligt räddningsväsendets statistik har däremot 60 procent av de bostäder som drabbats av brand antingen helt saknat brandvarnare eller brandvarnarna har inte fungerat. 1.12 firas den Nordiska brandvarnardagen. Den är en bra dag att byta ut antingen brandvarnaren eller batterierna.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rekommenderar att en brandvarnare placeras i varje sovrum och i hallen. Så här upptäcks ett eventuellt brandtillbud i tid, och de som är i fara kan räddas och branden kanske till och med släckas. I allmänhet är det den boende som ansvarar för att det finns en tillräcklig mängd fungerande brandvarnare i bostaden. I bostadsbolag där brandvarnarna är kopplade till elnätet ansvarar bostadsbolaget för underhållet.

Skötsel av brandvarnarna innebär att de testas och batterierna byts ut regelbundet.

– Vid flytt är det bra att skaffa nya brandvarnare till det nya hemmet, påpekar utbildningschef Ira Pasi från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

– Brandvarnarens uteblivna funktion går inte nödvändigtvis att märka på något. Många inbillar sig att när ljuset blinkar och testljudet fungerar, så fungerar brandvarnaren också. Detta stämmer dock nödvändigtvis inte, säger Ira Pasi.

En undersökning som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) publicerat i år visar att brandvarnare inte fungerar i all evighet. Med åldern blir brandvarnaren smutsig och kan bli rostig på insidan, dess rökkänslighet ändras och ljudstyrkan blir svagare. Även om batteriet är i skick, kan brandvarnaren vara oanvändbar. Därför bör varnarna bytas ut med 5–10 års mellanrum.

– Åldrande kan sensibilisera brandvarnaren. Sensibilisering ökar falska larm, och risken för att brandvarnaren tas ur bruk växer. Minskad känslighet kan å sin sida leda till att branden upptäcks betydligt senare, säger överinspektör Karoliina Meurman från Tukes.

– Brandvarnardagen är en bra årlig dag för att byta ut brandvarnarnas batterier eller själva brandvarnarna, om de har nått slutet på sin livslängd, tipsar Ira Pasi.

Brandvarnarna är ett av den pågående Brandsäkerhetsveckans viktigaste teman. Den Nordiska Brandvarnardagen firas 1.12.

Ytterligare information:
www.paloturvallisuusviikko.fi
Juha Hassila, expert, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, tfn 040 758 7846
Karoliina Meurman, överinspektör, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), tfn 029 5052 651

Brandsäkerhetsveckan koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland i samarbete med Räddningsverken, räddningsförbunden, inrikesministeriet, EHYT rf, Finanssiala ry, Kyrkostyrelsens diakoni och själavård, Finlands Fastighetsförbund, Suomen Omakotiliitto, Finlands Brandbefälsförbund, Finlands Simundervisnings- och livräddningsförbund samt Sotningsbranschens Centralförbund. Brandsäkerhetsveckan finansieras av brandskyddsfonden, och företagssamarbetspartnern för En dag på Brandstationen-evenemangen är LokalTapiola.