HemsidaPressmeddelandenBrandsäkerhetsveckan påminner om säker användning av spisar
Pressmeddelanden

Brandsäkerhetsveckan påminner om säker användning av spisar

2019-11-13 10:02

Användningen av spisen är den största brandsäkerhetsrisken för bostäder. Brandbilar åker till finska hem åtta gånger om dagen, och i cirka tre fall är orsaken okontrollerad användning av spisen eller kvarlämnade föremål på spisen. Brandsäkerhetsveckan uppmuntrar människor att använda spisen på ett säkert sätt. Brandsäkerhetsveckan firas 23.11.–1.12.

patu_some.jpg

Om man snabbt tolkar statistiken, verkar spisen avsevärt försämra brandsäkerheten i hemmen. Sanningen är dock att den svagaste länken inom brandsäkerhet i köket är människan. Det finns knappast några tekniska fel i spisar. Två tredjedelar av spisbränder beror på att en het spis lämnas utan uppsikt. I en tredjedel av fallen har det funnits saker på spisen när den slogs på.

– Brandkåren åker alltså en gång om dagen för att släcka en eldsvåda som startade för att spisen använts som förvaringsplats för varor som inte hör till. Samtidigt äventyrar man hela fastigheten och i värsta fall livet, säger säkerhetsexperten Jari Pouta från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Men att det är människorna som orsakar farliga situationer kring spisar medför också en möjlighet. Människor kan nämligen förändra sitt beteende och uppmuntras att göra just det i Brandsäkerhetsveckans kampanj.

– Nästan alla bränder kan förhindras, understryker Jari Pouta.

Brandsäkerhetsveckan inleds lördag 23.11. med En Dag På Brandstationen -evenemangen. Evenemangen ordnas på 360 brandstationer runt om i Finland i år. Hela familjen kan delta i evenemangen och lära sig brandsäkerhetskunskaper i praktiken.

– En Dag På Brandstationen firas redan för den tolfte gången, men den verkar fortfarande vara populär. Förra året lockade evenemangen en rekordpublik, omkring 120 000 gäster, och ett liknande antal besökare väntas också i år, säger kampanjkoordinator Elias Kivelä från SPEK.

Brandstationerna som deltar i En Dag På Brandstationen -evenemanget kan du hitta på sidan www.paloturvallisuusviikko.fi/sv.

Brandsäkerhetsveckans budskap visas bl.a. i TV, biografer och sociala medier. Meddelanden påminner om en säker användning av spisen samt uppmanar att göra det underhållande Brandmetern-testet. Där kan du testa dina kunskaper när elden sprids från spisen.

Brandsäkerhetsveckan slutar 1.12. med den Nordiska brandvarnardagen.

– Enligt förordningarna ska bostäderna ha tillräckligt med rökdetektorer. Räddningstjänstens statistik visar dock att endast ungefär hälften av de bostäder som brandkåren åker till för släckningsarbete har fungerande brandvarnare, säger Jari Pouta.

I samband med den nordiska brandvarnardagen ska brandvarnare delas ut till mindre bemedlade. Brandvarnare delas ut i Helsingfors, Åbo, Pudasjärvi och Lahtis. Detta är ett pilotexperiment.

För mer information:
www.paloturvallisuusviikko.fi/sv
Expert Juha Hassila, 040 7587 846

Brandsäkerhetsveckan koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. I samarbetet ingår Räddningsverken, Räddningsförbunden, Inrikesministeriet, EHYT rf, Kyrkostyrelsen, Finlands fastighetsförbund, Finlands Egnahemsförbund, Finlands Brandbefälsförbund, Finlands Simundervisnings och Livräddningsförbund rf och Sotningsbranschens Centralförbund. LokalTapiola är samarbetspartner för En Dag På Brandstationen -evenemangen. Brandsäkerhetsveckan finansieras av Brandskyddsfonden.