EtusivuAjankohtaistaBlogitBlogi: Vapaaehtoiset ovat mahtava kylien turvallisuusvoimavara
Blogit
2.12.2016


Blogi: Vapaaehtoiset ovat mahtava kylien turvallisuusvoimavara

 Kylien vapaaehtoistoimijat rakentavat turvallisuusverkostoa maaseudulle ja tuovat sillä lisää elinvoimaa ja positiivista asennetta kyliin, kirjoittaa Aikku Eskelinen.

 

aikku blogi.jpg
Aikku Eskelinen

Kylien turvallisuus puhuttaa. Harvaan asutun maaseudun väestön ikääntyminen ja väen väheneminen tuovat tullessaan haasteita kylien turvallisuustyöhön. Kyläkouluja vähennetään tasaiseen tahtiin ja samalla myös muut palvelut, mm. pelastuspalvelut siirtyvät kuntakeskuksiin.

Kylillä on kuitenkin valtavasti vahvuutta ja yhdessä tekemisen tahtoa. Oman kotiseudun elinvoimaa halutaan ylläpitää erilaisin keinoin. Järjestetään kyläiltoja, kokouksia ja tapahtumia, joihin kukin kyläläinen osallistuu omien voimavarojen mukaan. Naapuriapu ja muu auttaminen on maaseudulla luonnollista.

Turvallisuuden tunne ja tieto hyvistä toimintamalleista omalla kylällä tuovat toiveikkuutta, toimintatarmoa ja yhteishenkeä kaikkien asukkaiden elämään. Viihtyminen ja hyvinvointi lisääntyvät yhdessä tekemällä ja vastuun jakamisella kaikkien kyläläisten, muiden kylien ja viranomaisten kanssa.

 

Meidän turvallinen kylä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö käynnisti Palosuojelurahaston tuella vuonna 2013 laajan kylien turvallisuutta edistävän työn. Kylillä ympäri Suomea järjestettiin Meidän turvallinen kylä -koulutuksia, joissa paneuduttiin paloturvallisuuteen, varautumiseen ja kylien hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutuksiin osallistui kolmen vuoden aikana satoja kyläläisiä ympäri Suomea.

Kylien turvallisuuskoulutukset jatkuvat. Uusia vapaaehtoisia kyläturvallisuuskouluttajia on koulutettu eri puolille Suomea, ja he järjestävät jatkossa Meidän turvallinen kylä -koulutuksia yhteistyössä pelastusliittojen, ja kylätoimijoiden kanssa.

 

”Koulutus antoi uusia polunalkuja lähteä liikkeelle”

Meidän turvallinen kylä -koulutuksista saaduista palautteista ilmeni muuna muassa, että koulutus vahvisti tarvetta vapaaehtoiseen auttamiseen ja turvallisuusajatteluun. Kyläaktiivien tahtotila selkeni toiminnan kehittämisessä. Vastauksista ilmeni, että hankkeita kannattaa viedä kylillä eteenpäin ja yhteistyötä eri viranomaisten, esimerkiksi pelastuslaitoksen kanssa, on lisättävä. Kylät voisivat pyytää eri asiantuntijoita omiin tapahtumiinsa ja samalla piristää toimintaa.

 

Vapaaehtoistoiminnassa on voimaa!

Kylien vapaaehtoistoimijat tekevät tärkeää työtä rakentamalla turvallisuusverkostoa maaseudulle ja tuovat sen avulla lisää elinvoimaa ja positiivista asennetta kyliin. Meidän turvallinen kylä -koulutuksissa on todettu, että turvallisuus on osa ihmisten jokapäiväistä arkea, johon kaikki kyläläiset voivat vaikuttaa. Onko koti ja oma kyläympäristö turvallinen? Toimivatko palvelut? Voinko luottaa, että apu tulee hätätilanteessa? Onko kyläläisillä tietoa, taitoa ja toimintakykyä odottamattomien tilanteiden varalle?

Vapaaehtoistyötä tekevät ovat tutkitusti muita onnellisempia, eli parhaimmillaan yhdessä tekeminen on hyvinvoinnin ja innostuksen lähde!

 

Kirjoittaja on SPEKin projektipäällikkö.