EtusivuAjankohtaistaBlogitBlogi: Turvallisuustyökalu jokaiselle
Blogit
6.10.2017


Blogi: Turvallisuustyökalu jokaiselle

 Sisäisen turvallisuuden strategia nostaa 72 tuntia -varautumiskonseptin keinoksi vahvistaa kriisinkestävää yksilöä ja yhteiskuntaa. 72 tuntia -konseptin tavoitteena on innostaa kaikki ihmiset miettimään omaa ja yhteisönsä pärjäämistä häiriön tullen.

 Mia_Kunnaskari_omakuva.jpg
Mia Kunnaskari


Kyselytutkimusten valossa Suomi näyttäytyy auttamishaluisena ja siten myös kriisinkestävänä yhteiskuntana. Suomalaiset ovat innokkaita auttamaan ja osallistumaan vapaaehtoistehtäviin ja järjestöjen toimintaan. Toisaalta kotitalouksilla on suhteellisen vähän kokemuksia todellisista häiriötilanteista, varsinkin kaupunkiympäristössä. Tulipalon uhkaa lukuun ottamatta tietoinen varautuminen häiriötilanteisiin on hyvin vähäistä.

Pärjäisitkö siis 72 tuntia omin avuin? Kysymyksellä herätellään miettimään, kuinka oma arki sujuisi häiriötilanteessa, esimerkiksi laajemman sähkön- tai vedenjakelukatkon aikana. Oletko varautunut, löytyykö kotivaraa, osaatko toimia, mistä apua? Entä kuinka läheisesi pärjäisivät?

72 tuntia -konseptissa lähdetään arjen häiriötilanteissa pärjäämisestä ja siitä, että jokainen voi tehdä jotakin. Opit ovat sovellettavissa myös, jos isompi häiriötilanne osuisi kohdalle. Kansainvälisissä malleissa 72 tuntia on aikakehys, jossa omatoimisella varautumisella on todettu olevan suurta merkitystä auttamispaineen tasaamisessa. Kotitalouksien omatoiminen varautuminen on tutkitusti yksi tehokkaimpia keinoja lieventää häiriötilanteista aiheutuvia haittoja ja menetyksiä.

Vuoden 2017 aikana SPEK on kouluttanut yli 120 innokasta 72 tuntia -kouluttajaa eri järjestöihin. Kouluttajat järjestävät 1-2 tunnin mittaisia varautumisen pikakoulutuksia, joissa opitaan havaitsemaan keskeisimmät omatoimista varautumista ja kodin turvallisuutta edistävät asiat. Asukasillat, talokokoukset, kerhot ja kaupunginosatapahtumat ovat mitä parhaita ympäristöjä oivaltavalle, herättelevälle ja keskustelevalle varautumiskoulutukselle.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa järjestöjen vahvuudeksi katsotaan oman alansa asiantuntemus ja vapaaehtoisverkostot. 5.10.2017 julkaistussa Sisäisen turvallisuuden strategiassa tunnistetaan, että perinteisen viranomaistoiminnan lisäksi turvallisuutta tekevät kunnat, järjestöt, elinkeinoelämä ja tutkimus – ei vain yksittäisinä toimijoina vaan erityisesti yhteistyössä. Järjestöt tuottavat monenlaisia hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä palveluja. Useat järjestömme ovat syntyneet nimenomaan auttamisen tarpeesta ja halusta. Järjestöt toimivat lähellä ihmisiä ja tarjoavat inhimillisen mittakaavan toimintaympäristöjä.

On hieno tunnustus, että yksilöiden ja yhteisöjen omat voimavarat arjen turvallisuudessa ja omatoimisessa varautumisessa huomataan strategiatasolla. 72 tuntia -varautumiskonseptissa ajatellaan vahvasti, että kotitalous on se perusyksikkö, jossa välittäminen, auttamishalu, arjen turvallisuusteot ja häiriötilanteiden ennakointi konkretisoituvat. Hyvinvointi arjessa on vahvuus kaikissa tilanteissa ja vahvistaa kriisinsietokykyä.

72 tuntia -konsepti on suunniteltu laajassa yhteistyössä. Taustalla on Huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvan Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunnan (KOVA-toimikunta) pitkällinen työ. Toimikuntaan kuuluu 20 järjestö- ja viranomaistoimijaa, jotka edistävät yhteiskunnan ja kotitalouksien huoltovarmuutta ja varautumista. Jäsenet edustavat mm. kotitalousneuvonnan, luonnontuotteiden talteenoton ja käytön sekä omatoimisten taitojen kehittämisaloja. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) toimii toimikunnan koordinaatiojärjestönä.


Kirjoittaja on erityisasiantuntija SPEKissä


Lisätietoja:
www.72tuntia.fi
72 tuntia -uutiskirje 1/2017: https://spek.onedu.fi/koulutus/zine/327/cover
Facebook: www.facebook.com/72tuntia