EtusivuAjankohtaistaBlogitBlogi: Miksi SPEK ja laaja turvallisuus?
Blogit
5.4.2017


Blogi: Miksi SPEK ja laaja turvallisuus?

 Ulkoisen arvioinnin herättämänä SPEKin olemisen tarkoituksesta on käyty kiivasta keskustelua. Kiihkeimmissä puheenvuoroissa on vaadittu paluuta juurille ja laajan turvallisuuden hylkäämistä tarvittaessa perustamalla jopa uusi keskusjärjestö. Villakoiran ytimeksi on haluttu nähdä valinta laajan ja suppean turvallisuuden välillä. Kysymys on kiinnostava, mutta se myös hämmentää. Ymmärretäänkö keskustelussa riittävän hyvin maailman muutos?

 

karim blogi.jpg

Karim Peltonen

Sisäisen turvallisuuden strategian pohjaksi laadittu katsaus tarkastelee toimintaympäristön muutoksia sekä käsittelee turvallisuutta ja sen määrittelyä. Kiinnostava on uuden turvallisuuden käsite. Sillä tarkoitetaan sitä, että oireiden sijaan tulee hoitaa syitä, turvallisuusuhissa mennä niiden juurelle. Perusteluina tälle nähdään mm. nykymaailman voimakas keskinäisriippuvuus ja sen synnyttämä monimutkaisuus - kompleksisuus. Kun kaikki liittyy kaikkeen, on entistä tärkeämpää hahmottaa kokonaisuuksia, tunnistaa ilmiöitä ja nähdä syy- ja seuraussuhteet niiden takana.

Uuden turvallisuuden yksi kantava ajatus on irtautuminen riskiperusteisuudesta ja katseen kääntäminen niihin kehityskulkuihin, jotka kielteisen lopputuloksen tuottavat. Tällöin ratkaisevaa ei niinkään ole riskin eliminointi kuin myönteisen kehityksen tukeminen. Maailmalla tämän suuntauksen johtavia ajattelijoita on mm. tanskalainen professori Eric Hollnagel, joka kolmisen vuotta sitten luennoi myös Suomessa Safety 2 -ajattelusta.

Yksi Hollnagelin teesi on, että sama lähtöasetelma voi tuottaa monimutkaisessa maailmassa sekä myönteisen että kielteisen tuloksen. Onnettomuuksien ehkäiseminen ei siksi voi perustua yksinomaan riskien kontrolliin tai eliminointiin, vaan on tunnistettava ne tekijät, jotka tuottavat myönteisen lopputuloksen, estävät onnettomuuden tai varmistavat, ettei vahinkoa tapahtunut.

Kun nyt sitten keskustellaan SPEKin olemuksesta ja identiteetistä, on hyvä tunnistaa turvallisuuden muutos ja miettiä, mitä se käytännössä tarkoittaa? Sääntömääräinen tehtävämme on edistää yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kykyä turvata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä vaaroilta, niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Tämän toteuttaminen vaatii nykymaailmassa laaja-alaisuutta. Kyse on yhtäältä yksilöiden ja yhteisöjen taitojen ja valmiuksien kehittämisestä sekä toisaalta vapaaehtoisten osaamisen ja toimintaedellytysten turvaamisesta. Näistäkään ei ole hyötyä, mikäli yhteiskunnassa vallitsevat olosuhteet, missä onnettomuuksia ei ole mahdollista ehkäistä tai ne johtavat katastrofaalisiin seurauksiin.

YK käyttää katastrofiriskin määrittelyssä kaavaa, jossa

Riski = Vaaran todennäköisyys x Altistuminen x Haavoittuvuus

Kun edellisen yhtälön muuttujat tunnetaan, voimme syy- ja seuraussuhteita analysoimalla ennaltaehkäistä tai rajata onnettomuuksien vaikutuksia. Siksi, jos aidosti haluamme vaikuttaa paloturvallisuuteen sekä edistää yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, on meidän oltava avarakatseisia. Meidän on tunnistettava ilmiöt tapahtumien takana ja vaikutettava sekä niiden syihin että yhteiskunnassa vallitseviin olosuhteisiin. Parhaiten tämä onnistuu, jos maltamme irrottautua rakenteista ja organisaatiosta. Asettamalla ihmiset – yksilöinä tai yhteisöjen jäseninä – keskiöön turvallisuuskäsitys laajenee välittömästi. Tämä lienee myös SPEKin tarkoitus? Yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan turvallisuuden edistäminen.

Kirjoittaja on SPEKin varautumisjohtaja

Linkit:
SPEKin ulkoinen arviointi
Eric Hollnagelin luento