Vaaralliset aineet


OVA-ohjeet on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteiksi pelastuslaitoksille, ympäristönsuojeluviranomaisille, työterveyshenkilöstölle ja kaikille kemikaalien vaaroista kiinnostuneille. OVA-ohjeita on tehty 88 aineesta. Ohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen internetsivuilta alla olevan linkin takaa.

OVA - ohjeet

Kansainvälisten kemikaalikorttien tarkoituksena on tuottaa helposti ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa työntekijöiden ja työpaikkojen työsuojelusta vastaavien henkilöiden käyttöön eri puolille maailmaa. Kemikaalikorteissa on kuvattu lyhyesti puhtaiden kemikaalien ominaisuuksia, terveysvaikutuksia, niiden aiheuttamia palo- tai räjähdysvaaroja, ympäristövaikutuksia ja haittojen torjuntakeinoja.

ICSC - kortit

Yhteystiedot
Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
(09) 4761 1334

Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
(09) 4761 1359

etunimi.sukunimi@spek.fi