Maatalouden tuotantorakennukset


Maa- ja metsätalousministeriö on antanut 18.6.2014 asetuksen, jonka perusteella kotieläinrakennuksille on laadittava pelastussuunnitelma. Tässä suunnitelmassa on erityisesti esitettävä tulipalon varhaiseen havaitsemiseen, alkusammutukseen ja eläinten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt sekä henkilöstö.

Pelastussuunnitelman tulee sisältää sähkölaitteiden tarkastus-, huolto- ja kunnossapito-ohjelma sekä suunnitelma, missä esitetään turvatoimet rakennuksessa tulitöitä tehtäessä.

Uusi asetus kokonaisuudessaan löytyy ministeriön internetsivuilta, joihin pääsee tästä


Yhteystiedot


Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
p. 045 657 7290
p. 045 657 7290
p. 045 657 7290
p. 045 657 7290
p. 045 657 7290

Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
p. 040 733 0797

etunimi.sukunimi@spek.fi