Palontorjunta ja pelastussuunnitelmat

Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen varatilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. (Pelastuslaki, 9 §)

Turvallisuusselvitys

Sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin ja muihin yllä olevan listan toisessa kohdassa mainittuihin kohteisiin, joissa paloturvallisuuden riskit johtuvat tilojen käyttötavasta ja henkilöiden rajoitetusta tai alentuneesta toimintakyvystä, tulee suunnittelun alkuvaiheessa laatia erityinen turvallisuusselvitys. Tämän pohjalta määritetään rakenteelliset ja muut toimenpiteet riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.

Maatalouden tuotantorakennukset

Ohjeita pelastussuunnitteluun.

Yhteystiedot
Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
(09) 4761 1359

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
(09) 4761 1334

etunimi.sukunimi@spek.fi