Oma valvonta


Omaehtoista turvallisuustyötä voi tehdä esimerkiksi järjestämällä säännöllisesti sisäisiä palotarkastuksia. Oheisen lomakkeen avulla saa tehtyä kattavan tarkastuksen ja kirjattua tarvittavat toimenpiteet.

Palotarkastuslomake.pdf
Yhteystiedot
Johtaja
Matti Orrainen
(09) 4761 1338

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
(09) 4761 1334

Turvallisuusasiantuntija
Kari Koskela
(09) 4761 1342

Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
(09) 4761 1359

etunimi.sukunimi@spek.fi

Tiedostot