Yritykset ja viranomaiset


                 

SPEK on asiantuntija pelastuslainsäädäntöä ja rakenteellista paloturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Asiantuntemus perustuu pitkäaikaiseen työhön määräysten ja ohjeiden valmistelussa ja tiiviiseen yhteydenpitoon pelastusviranomaisten kanssa. Käytännön rakentamisessa esiin nousevien paloturvallisuusongelmien selvittely- ja neuvonta sekä erilaiset lainsäädännön perusteella rakennuksen omistajaa ja haltijaa koskevat kysymykset ovat meille tuttuja.

Paloilmoitinten tarkastustoiminnasta usean vuosikymmenen aikana kertynyt kokemus on asiantuntijamme kautta käytettävissä palonilmaisulaitteita koskevissa asioissa.

Lausunto- ja konsulttiapua saa niin kokonaisissa rakennusprojekteissa kuin yksittäisissä paloturvallisuuskysymyksissä.
                              

Puhelinneuvonta

Asiantuntijapalveluumme kuuluu puhelinneuvonta, josta saa vastauksia pikaongelmiin. Puhelimessa käsitellään yleensä niin pienehköjä detaljiasioita ja määräysten tulkintaongelmia kuin rakennuksen hankesuunnittelua varten selvitettäviä henkilö- ja paloturvallisuuden päälinjoja ja tuoteasioita.


Kirjalliset lausunnot

SPEK antaa kirjallisia lausuntoja rakennushankkeista. Lausunnot liittyvät useasti rakennusluvan hakemiseen. Lausuntoja annetaan niin rakennusvalvonta- kuin pelastusviranomaisille, suunnittelijoille ja rakennushankkeisiin ryhtyville. Lausunnot ovat maksullisia muille paitsi pelastus- ja rakennusviranomaisille. Lausunnonannon periaatteisiin kuuluu, että lausunto lähetetään aina tiedoksi sen paikkakunnan pelastusviranomaiselle, mihin rakennus rakennetaan.

Lausunnot käsittelevät yleensä koko rakennuksen paloturvallisuutta, rakenteita, palo-osastointia, uloskäytäviä, käyttötapaa, suojaustasoa sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyjä.

Konsultointi ja koulutus

Teemme jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten kanssa ja olemme mukana normiston laadinnassa. Osallistumme myös erilaisiin työryhmiin, kuten onnettomuuksien ennaltaehkäisyn työryhmään, savunpoistotyöryhmään, tuhopolttojen torjuntatyöryhmään, erheellisten paloilmoitusten vähentämishankkeeseen ja palotutkimusraadin toimintaan.

Kursseilla käsittelemme pelastusalan ammattilaisia ja suunnittelijoita kiinnostavia uutuuksia.
Kiinteistöjen omistajia tai toiminnanharjoittajia koskevia asioita käydään läpi mm. turvallinen kiinteistö– ja palvelutalojen, hoitolaitosten ym, paloturvallisuusselvitys – kursseilla.

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteiston hoitoon ja käyttöön saa oppia mm. paloilmoittimen hoitajakurssilla ja sammutuslaitteistot - kurssilla.

Oppaat

Julkaisemme oppaita ja toimimme yhdessä eri ministeriöiden ja viranomaisten kanssa lakimuutosten ja –uudistusten käytännön ratkaisujen löytämiseksi.

Turvallisuusselvityksen laadintaopas tukee henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvien asioiden suunnittelua vanhusten palvelutaloissa, hoitolaitoksissa ja muissa vastaavissa kohteissa.

Alkusammutuskalusto-oppaaseen on kerätty sammuttimien ja muun alkusammutuskaluston sijoitteluun, määrään ja luokkavaatimuksiin vaikuttavat määräykset ja ohjeet.

Palontorjunnan turvamerkkien käyttöopas antaa ohjeita mm. poistumisopasteiden sijoitukseen.

Lisäksi meiltä löytyy kattava valikoima palonilmaisulaitteistojen käyttöön ja hoitoon liittyvää opasmateriaalia.
Yhteystiedot
Johtaja
Matti Orrainen,
(09) 4761 1338

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino,
(09) 4761 1334

Paloinsinööri
Jarmo Majamaa,
(09) 4761 1339

Turvallisuusasiantuntija
Kari Koskela,
(09) 4761 1342

Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta,
(09) 4761 1359

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi