Vakava häiriötilanne

Vakavassa häiriötilanteessa tarvitaan yhteiskunnan kaikki voimavarat. Suomessa viranomaiset vastaavat kriisitilanteen hallinnasta, mutta kansalaisilla ja elinkeinoelämällä on omat merkittävät roolinsa.

Häiriötilanteen riskiä lisäävät teknistyminen sekä palveluiden ja toimintojen keskinäisriippuvuus. Laajat rajuilmat katkoivat sähköt kymmeniltä tuhansilta kesällä 2010 Etelä-Karjalassa, -Savossa ja Pirkanmaalla. Tammikuussa 2011 lumikuormat katkoivat sähkölinjoja Etelä-Savossa.

Kansalaistaidot ovat tärkeitä

Häiriötilanteessa viranomaisten palvelukyky voi hetkellisesti laskea. Tällöin on tärkeää, että jokainen osaa huolehtia itsestään ja lähimmäisistään. Yhteisöllisyys ja naapuriapu ovat tärkeitä, kun yhteiskunnan toimivuus on uhattuna.
 
Vaikka elämme Suomessa hyvin turvallisessa yhteiskunnassa, jokaisen on hyvä huolehtia siitä, että hallitsee perustaidot vaaratilanteiden varalta.

Yleisiä turvallisuuden kansalaistaitoja ovat

Näitä taitoja voi opiskella eri järjestöjen kursseilla. Monipuolista turvallisuuskoulutusta tarjoavat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja koko SPEK-ryhmä eli alueelliset pelastusliitot – niin tavallisille kansalaisille kuin kiinteistöjen turvallisuushenkilöstölle.