Tietoa omatoimiseen tulvavarautumiseen


Maa- ja metsätalousministeriö
Tulviin varautuminen www.mmm.fi/

Tulvien torjunta

Sivuilla käsitellään lyhyesti asutuksen tulvasuojelua ja varautumista ohjaavaa lainsäädäntöä.

Suomessa 21 merkittävää tulvariskialuetta
Kartta tulvariskialueista
Laki tulvariskien hallinnasta
Asetus tulvariskien hallinnasta


Puolustusvoimat
Tulvat ja patoriskien hallinta www.puolustusvoimat.fi

Kokonaisturvallisuutta käsittelevällä erikoissivulla sisäisen turvallisuuden alla on artikkeli myös tulvista ja niihin varautumisesta.

Kokonaisturvallisuus


Ilmasto-opas
Tulvat www.ilmasto-opas.fi

Ilmasto-opas on Ilmatieteen laitoksen (IL), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK) ylläpitämä verkkosivusto.
Sivuilta löytyy tulvista artikkeleita maankäytön ja muuttuvien tulvariskien näkökulmasta.


Kuntaliitto
Lausuntoja tulvavarautumisesta www.kunnat.net 


Maaseutuvirasto
Tulvavahingot www.mavi.fi/

Sivuilla käsitellään mm. poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia vahinkoja ja niihin liittyviä korvauksia.

Korvaushakemus poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista vahingoista (129A)
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 284/1983
Hakuopas, luku 15.2”


Finanssialan keskusliitto
Varaudu tulviin esite/muistilista www.fkl.fi

Tulvatietoa korvauksien ja vakuutuksien näkökulmasta. 


Valvira
Ympäristöopas www.valvira.fi/ohjeet

Sivuilla opas Erityistilanteisiin varautuminen kiinteistökohtaisessa vesihuollossa, jossa käsitellään mm. tulviin varautumista ja riskien kartoitusta.