Omatoiminen varautuminen – arjen ja asumisen turvaa kaikissa olosuhteissa


Omatoiminen varautuminen tarkoittaa vaaratilanteiden syntymisen ennaltaehkäisemistä sekä varautumista henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen kaikenlaisissa vaaratilanteissa. Varautumisella pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, huomioidaan normaaliolojen häiriötilanteet sekä valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta.
Jokainen voi varautua omassa kodissaan erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta. On hyvä miettiä etukäteen esimerkiksi:

  • Millaisia vaaratilanteita omassa kodissa saattaa kohdata?
  • Miten vaaratilanteita voisi ehkäistä?
  • Miten poistua kotoa esimerkiksi tulipalossa?
  • Osaanko antaa tarvittaessa ensiapua? 

Pelastussuunnitelma

Kirjallinen pelastussuunnitelma vaaditaan vähintään kolmen asuinhuoneiston asuinkiinteistössä. Pelastussuunnitelma on yhteenveto taloyhtiön turvallisuusjärjestelyistä ja sisältää toimintaohjeet onnettomuuksien varalta. Pelastussuunnitelma laaditaan nimenomaan asukkaiden turvallisuutta ajatellen - ei viranomaisia varten. Tutustu pelastussuunnitteluun tästä.  

Pelastussuunnitelma    

Yhteystiedot
SPEK vaihde
puh. (09) 476 112Pelastuslaki velvoittaa
  • rakennuksen omistajaa ja haltijaa
  • teollisuus- ja liiketoimenharjoittajaa
  • virastoa
  • laitosta sekä
  • muuta yhteisöä

ehkäisemään vaaratilanteita ja varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät.