Kotitaloudet häiriötilanteissa

Kotitaloudet ovat keskeinen osa yhteiskuntaa ja sen toimintakykyä. Kotitalouksien varautumiseen vaikuttavat yhteiskuntarakenteen muutos, ruoan tuotanto- ja jalostusketjujen monimutkaistuminen sekä vähittäiskaupan palveluiden kehittyminen. Nämä muutokset eivät välttämättä näy ihmisten arjessa, mutta toiminnan häiriintyessä seuraukset voivat yllättää.

• Äkilliset onnettomuus- ja häiriötilanteet kotimaassa tai lähialueilla voivat vaarantaa jakeluketjujen toiminnan sekä estää elintarvikkeiden saannin kaupasta.

• Esimerkiksi sähkön, lämmön ja veden jakeluhäiriöillä on välitön vaikutus vähittäiskaupan ja sen jakeluketjujen sekä ruokapalveluiden toimintaan.

• Kriisitilanteissa ravinnon psykologiset ja kulttuuriset merkitykset korostuvat turvallisuuden tunteen vahvistajina. Ruoan ravintoarvon merkitys kasvaa kuitenkin vasta häiriön pitkittyessä.

Kriisit voivat kehittyä hitaasti ja yllättää

• Uhkia voivat olla myös veden ja ravinnon hygienian heikkeneminen tai saastuminen. Puhdas ja juomakelpoinen vesi on tärkeä koko yhteiskunnan toimivuudelle.

• Koska suomalainen ravinnontuotanto on globalisoitunut, kaukana tapahtuvilla äkillisillä ja hitaasti kehittyvillä kriiseillä voi olla vaikutusta myös suomalaisten kotitalouksien arkeen.

Yhteystiedot
SPEK vaihde
puh. (09) 476 112