EtusivuTurvatietoaYritykset ja viranomaisetPalontorjuntaYritysten pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi
sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Muun muassa seuraaviin valtioneuvoston asetuksessa (407/2011) mainittuihin kohteisiin on laadittava suunnitelma edellä mainituista toimenpiteistä: 
- työpaikkatiloissa, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50 
- sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky
on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen) 
- majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille

Perusasioita pelastussuunnitelman laatimisessa käydään läpi Turvallinen työpaikka I - kurssilla.

Turvallinen työpaikka I
Turvallinen työpaikka I

Annamme perehdyttämiskoulutusta ja neuvontaa vuosien kokemukseen pohjautuvalla asiantuntemuksella.

Tarjoamme apuamme turvallisuussuunnitteluun liittyvässä kohteen turvallisuushenkilöstön kouluttamisessa sekä kohteen muun henkilöstön perehdyttämisessä pelastussuunnitelmaan. Koulutuksen sisältö muokataan kohteen tarpeiden mukaisesti.

Järjestämme myös poistumisharjoituksia yhteistoiminnassa kohteen edustajien kanssa.

Lisätietoja turvallisuussuunnittelusta antaa:
Turvallisuusasiantuntija Jari Pouta, puh. (09) 4761 1358

Monipuolista pelastussuunnittelun asiantuntemusta löytyy myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Pohjanmaan, Oulun ja Lapin alueyksiköistä.

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi @ spek.fi

Yhteystiedot
Turvallisuusasiantuntija
Jari Pouta
p. 040 733 0797

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
p. 045 657 7290

etunimi.sukunimi@spek.fi