EtusivuTurvatietoaYritykset ja viranomaisetPalontorjuntaPoistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuusselvitys on tarkoitettu toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden paloturvallisuuden suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon apuvälineeksi.

Pelastuslaki 379/2011 edellyttää poistumisturvallisuusselvityksen laatimista yksiselitteisesti kaikilta hoitolaitoksilta sekä palvelu- ja tukiasumiseen käytettäviltä kohteilta. Tavoitteena on, ettei yksikään asukas tai hoidettava kuolisi tai loukkaantuisi tapahtuvissa tulipaloissa. Riittävä poistumisturvallisuus on toiminnanharjoittajan vastuulla. Pelastusviranomaisen tehtävänä on valvoa, että poistumisturvallisuudesta annettuja säädöksiä noudatetaan hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasunnossa.

Poistumisturvallisuusselvityksellä toiminnanharjoittaja osoittaa turvallisen poistumisen vaatimuksen täyttyvän. Poistumisturvallisuusselvitys tarkoittaa käytännössä asukkaiden tai hoidettavien omatoimisen selviytymisen ja avuntarpeen sekä henkilökunnan ja palokunnan pelastajien toimintavalmiuden analysointia tulipalotilanteessa tarkasteltavassa toimintaympäristössä. Mikäli ne eivät ole kaikissa tilanteissa riittäviä takaamaan asukkaiden tai hoidettavien paloturvallisuutta, parannetaan auttajien toimintavalmiuksia tai kohotetaan rakennuksen paloteknistä suojaustasoa riittävästi.

Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

Poistumisturvallisuusselvitys.jpgOppaan tarkoituksena on helpottaa hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasunnon ylläpidosta vastaavaa toiminnanharjoittajaa poistumisturvallisuusselvityksen laadinnassa. Lisäksi opas antaa pelastusviranomaisille toimintamalleja poistumisturvallisuusselvityksen arvioimiseksi.

Oppaassa oleva poistumisturvallisuusselvityksen mallilomake sisältää poistumisturvallisuusselvitysasetuksen lausuntokierroksella olleessa versiossa esitetyt vaatimukset.

Oppaan tietoja ja siinä olevaa poistumisturvallisuusselvityksen mallimlomaketta voidaan käyttää myös sellaisissa uudis- tai korjausrakentamishankkeissa, joilta rakentamissäädösten perusteella edellytetään turvallisuusselvitystä.

Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas on saatavilla SPEKin verkkokaupasta.

Yhteystiedot
Asiantuntija
Jari Pouta
p. 040 733 0797

Vanhempi asiantuntija 
Ilpo Leino
p. 045 657 7290

etunimi.sukunimi@spek.fi