Palontorjunta ja pelastussuunnitelmat

sairaala kotka.jpg
Muun muassa sairaaloihin tulee laatia turvallisuusselvitys. Kuvassa Kymenlaakson keskussairaala Kotkassa.

Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen varatilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. (Pelastuslaki, 9 §)

Yhteystiedot
Asiantuntija
Jari Pouta
p. 040 733 0797

Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino
p. 045 657 7290

etunimi.sukunimi@spek.fi