CFPA EUROPE

The European Fire Protection Associations tuottamat yleiset ohjeet

CFPA Europe laatii ja hyväksyy ohjeita erilaisista palontorjuntaan ja paloturvallisuuteen liittyvistä aiheista. Suositukset kuvastavat järjestön jäsenmaiden kehittämiä parhaita käytäntöjä. 

Ohjeet täydentävät olemassa olevaa lainsäädäntöä ja muuta normistoa, kuten vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita. Alla olevassa taulukossa esitettyjen ohjeiden käyttö on vapaaehtoista.

Ohje
nro 

 Otsikko   

 Tiivistelmä 

1:2002

Palontorjunnan sisäinen valvonta   Ohjeessa kuvataan menetelmä, jonka avulla yritykset pystyvät hoitamaan palontorjuntansa järjestelmällisesti
     

2:2007 + lisäys 

Paniikki- ja hätäpoistumisteiden laitteet Ohjeessa kuvataan paniikki- ja hätäpoistumisteiden laitevalinnan ratkaisut poistumisoviin. Lisäys sisältää ohjeen taulukon 8.1 mukaiset tekniset ratkaisut   
     

3:2003 

Lämpökuivaajien sertifiointi Ohjeessa käsitellään lämpökuvauksen suorittamista ja käytettävää mittaustekniikkaa ja määritellään lämpökuvaajan tietotaso ja kokemus.
     
 4:2003 Johdanto tulipaloriskin kvalitatiiviseen arviointiin Ohjeessa tarkastellaan työpaikan tulipaloriskin arvioinnin suoritusperiaatteita. Sen avulla parannetaan tulipaloriskin hallintaa ja palovaarojen valvontaa.
     
 5:2003 Opastemerkit, turvavalaistus ja yleisvalaistus Ohje sisältää opastemerkkejä, turvavalaistusta ja yleisvalaistusta koskevat vaatimukset.
     
 6:2004   Paloturvallisuus vanhainkodeissa Ohje helpottaa vajaakuntoisten henkilöiden paloturvallisuuden suunnittelua, toteutusta ja ylläpitämistä.
     
 7:2005 Jätesäiliöiden ja rakennusten välinen turvaetäisyys Ohjeessa kuvataan rakennusten ja jätesäiliöiden välisen turvaetäisyyden laskeminen. Ohjeen avulla rakennusten omistajat ja niissä asuvat voivat estää tulipalon leviämisen jäteastiasta läheisiin rakennuksiin.
     
 8:2004 Tuhopolttojen ennaltaehkäisy –tietoa nuorille Ohjeessa korostetaan nuorille suunnatun tiedotuksen ja valistuksen merkitystä tuhopolttoja estävinä tekijöinä. Siinä käsitellään kyseisen lähestymistavan yleisiä periaatteita puuttumatta kuitenkaan teknisiin toimenpiteisiin.
     
 9:2005 Ravintoloiden paloturvallisuus Ohje käsittelee ravintoloiden paloturvallisuutta. Ohjeen sisältämillä toimenpiteillä parannetaan ravintoloiden paloturvallisuuden tasoa. Esitettyjä periaatteita ei voida välttämättä soveltaa pikaruokaloihin, kaikkiin avotiloissa oleviin ravintoloihin tms.
     
 10:2008 Kodin savuhälyttimet Ohjeessa kuvataan savuhälyttimien asennus asuntoihin. Siinä annetaan ohjeita erilaisten savuhälyttimien valintaa, sijoitusta ja kunnossapitoa varten ja selvitetään hälytyslaitteisiin sisältyvien eri anturien toimintaperiaatteet.
     
 11:2005  Koulutetun palontorjuntahenkilöstön määräsuositukset Tässä ohjeessa määritellään eri koulutustasot ja annetaan suosituksia siitä, monellako henkilöllä yrityksessä tulisi olla kunkin tason mukainen koulutus. Ohjeessa käsitellään erilaisia yrityksiä.
     
 12:2012 Paloturvallisuuden perustiedot tulityön tekijöille Ohje auttaa ehkäisemään tilapäisissä työkohteissa tehtävästä tulityöstä ihmisiin kohdistuvia vammoja sekä omaisuudelle ja ympäristölle koituvia vahinkoja. Siinä kuvataan tulityön prosesseihin osallistuville suunnattu koulutus ja sen omaksumista lisäävät tekijät.
     
 13:2006     Palontorjunnan dokumentointi Ohje sisältää yksinkertaisen ja helppotajuisen kuvauksen siitä, millaiselta palontorjunnan dokumentoinnin tulisi näyttää. Ohje on hyödyllinen dokumentoinnin laatijoille ja rakennuksen käyttäjille.
     
 14:2007 Palontorjunta tietoteknisissä tiloissa Ohjeessa kuvataan tulipalojen ehkäisy näissä tiloissa ja teknisissä laitteissa. Siinä luetellaan useita ehkäiseviä toimenpiteitä ja tarkistuslistoja. Ohje kattaa sekä uudisasennukset että olemassa olevat laitteet.
     
 15:2007     Paloturvallisuus vieras- ja venesatamissa Ohjeessa annetaan suosituksia vierassatamien omistajien ja pitäjien ehkäisy- ja varotoimiksi sekä vierailijoiden omiksi varotoimiksi. Toimenpiteisiin sisältyvät palonsammuttimien suositellut sijainnit, veneiden sijoittelu, kiinnitys laituriin ja siirtäminen hätätilanteissa sekä pääsyn järjestäminen palokunnille ja pelastusyksiköille.
     
 16:2008     Toimistojen ja virastojen palontorjunta Suosituksen tarkoituksena on auttaa toimistojen ja virastojen esimiehiä saamaan aikaan tyydyttävä palontorjuntataso. Ohjeessa kuvataan, miten toimiston tai viraston jatkuva paloturvallisuus taataan.
     
 17:2007     Maatilarakennusten palontorjunta Ohjeessa käsitellään useita tärkeitä toiminta-alueita ja yleisesti sovellettavia asianmukaisia toimia. Ohjeen ansiosta maatalousyrittäjät sisäistävät palontorjunnan merkityksen entistä paremmin.
     
 18:2008 Kemian tehtaiden palontorjunta Ohjetta sovelletaan kemian tehtaiden rakennuksiin, ja siinä määritellään ehkäisy- ja hätätoimenpiteet, joilla osaltaan rajoitetaan vahinkoja tulipalon sytyttyä tai räjähdyksen tapahduttua. Ohje koskee synteesiprosessien tiloja sekä valmistuksen fyysisiä toimia ja koelaitoksia.
     
 19:2009 Rakennuksista poistumisen paloturvallisuussuunnittelu Ohjeen päätarkoituksena on tarjota pätevää tukea sellaisen poistumis-strategian laadintaan, jonka avulla rakennuksen eri osissa oleskelijat pystyvät pelastautumaan turvalliseen paikkaan.
     
 20:2009 Leirintäalueiden
paloturvallisuus
Tämä ohje koostuu suosituksista leirintäalueiden omistajien ja henkilökunnan sekä asiakkaiden omiksi ehkäisy- ja varotoimiksi. Ohjeessa annetaan suosituksia tontilla olevien tilojen ja ajoneuvojen välisestä etäisyydestä sekä palokuntien pääsystä ja sammutuslaitteiden sijoittelusta.
     
 21:2009 Rakennustyömaiden palontorjunta Ohjeessa esitellään rakennustyömaiden palontorjuntaa ja tilanteita, joissa sen noudattaminen on suositeltavaa. Ohjetta sovelletaan rakennustyömaihin, myös sellaisiin, joilla tehdään purku-, muutos-, kalustus-, uudisrakentamis-, kunnostus- tai korjaustöitä.