EtusivuTurvatietoaYritykset ja viranomaiset

Yritykset ja viranomaiset

                 
SPEK on asiantuntija pelastuslainsäädäntöä ja rakenteellista paloturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. Asiantuntemus perustuu pitkäaikaiseen työhön määräysten ja ohjeiden valmistelussa ja tiiviiseen yhteydenpitoon pelastusviranomaisten kanssa. Käytännön rakentamisessa esiin nousevien paloturvallisuusongelmien selvittely- ja neuvonta sekä erilaiset lainsäädännön perusteella rakennuksen omistajaa ja haltijaa koskevat kysymykset ovat meille tuttuja.

Paloilmoitinten tarkastustoiminnasta usean vuosikymmenen aikana kertynyt kokemus on asiantuntijamme kautta käytettävissä palonilmaisulaitteita koskevissa asioissa.

Lausunto- ja konsulttiapua saa niin kokonaisissa rakennusprojekteissa kuin yksittäisissä paloturvallisuuskysymyksissä.
                              

Puhelinneuvonta

Asiantuntijapalveluumme kuuluu puhelinneuvonta, josta saa vastauksia pikaongelmiin. Puhelimessa käsitellään yleensä niin pieniä detaljiasioita ja määräysten tulkintaongelmia kuin rakennuksen hankesuunnittelua varten selvitettäviä henkilö- ja paloturvallisuuden päälinjoja ja tuoteasioitakin.


Kirjalliset lausunnot

SPEK antaa kirjallisia lausuntoja rakennushankkeista. Lausunnot liittyvät useasti rakennusluvan hakemiseen. Lausuntoja annetaan niin rakennusvalvonta- kuin pelastusviranomaisille, suunnittelijoille ja rakennushankkeisiin ryhtyville. Lausunnot ovat maksullisia muille paitsi pelastus- ja rakennusviranomaisille. Lausunnonannon periaatteisiin kuuluu, että lausunto lähetetään aina tiedoksi sen paikkakunnan pelastusviranomaiselle, mihin rakennus rakennetaan.

Lausunnot voivat käsitellä koko rakennuksen paloturvallisuutta, rakenteita, palo-osastointia, uloskäytäviä, käyttötapaa, suojaustasoa  tai yksittäistä paloteknistä asiaa. Olemme tehneet lausuntoja myös paloalan tuotteista kuten hätäpoistumistikkaista, turvallisista kynttilöistä, yms. 

Konsultointi ja koulutus

Teemme jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten kanssa ja olemme mukana normiston laadinnassa. Osallistumme myös erilaisiin työryhmiin, kuten onnettomuuksien ennaltaehkäisyn työryhmään, savunpoistotyöryhmään, tuhopolttojen torjuntatyöryhmään, erheellisten paloilmoitusten vähentämishankkeeseen ja palotutkimusraadin toimintaan.

Kursseilla käsittelemme pelastusalan ammattilaisia ja suunnittelijoita kiinnostavia uutuuksia ja palotekniikan perusteita rakentamismääräyskokoelman E-sarjan kautta.

Kiinteistöjen omistajia tai toiminnanharjoittajia koskevia asioita käydään läpi muun muassa Kiinteistön turvallisuusjohtaminen -kurssilla.

Paloilmoittimien ja sammutuslaitteiston hoitoon ja käyttöön saa oppia mm. Paloilmoittimen hoitajakurssilla ja Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssilla.

Oppaat

Julkaisemme oppaita ja toimimme yhdessä eri ministeriöiden ja viranomaisten kanssa lakimuutosten ja –uudistusten käytännön ratkaisujen löytämiseksi.

Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas tukee henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvien asioiden suunnittelua vanhusten palvelutaloissa, hoitolaitoksissa ja muissa vastaavissa kohteissa.

Tutustu painettuna löytyviin oppaisiin SPEKin Turvakaupassa kohdasta Ammattikirjat ja oppaat

Yhteystiedot
Vanhempi asiantuntija
Ilpo Leino,
p. 045 657 7290


Asiantuntija, palotorjuntatekniikka
Lauri Lehto,
p. 040 358 3810

Asiantuntija
Jari Pouta,
p. 040 733 0797

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi