EtusivuTurvatietoaVarautuminen

Varautuminen


Päivittäisiin ja poikkeuksellisiinkin vaaratilanteisiin varautuminen on luonnollista aloittaa jokaisen omista tiedoista ja taidoista sekä asuin- ja työympäristön turvallisuusjärjestelyistä.

Varautumisella pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, huomioidaan normaaliolojen häiriötilanteet ja valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta.

Yksittäiset ihmiset ovat nyky-yhteiskunnassa yhä merkittävämmässä roolissa varautumisen ja siihen liittyvän tiedonvälityksen osana.

SPEK pyrkii toiminnallaan edistämään tietämystä varautumisen merkityksestä sekä edistämään kansalaisten valmiuksia omatoimiseen varautumiseen. Omatoimisen varautumisen ja väestönsuojelun keinoja kehittämällä tuetaan esimerkiksi väestön suojautumista tarvittaessa asuin- ja muihin sisätiloihin.


Varautumisen historiaa Suomessa

Yhteystiedot

Varautumisjohtaja
Karim Peltonen
p. 09 4761 1329 tai 040 169 0996 

Tutkija
Heikki Laurikainen
p. 09 4761 1351 tai 040 147 7977sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi

varaudu logo kapea.png