EtusivuTurvatietoaVäestönsuojeluVäestönsuojelutehtävät
 

Väestönsuojelutehtävät

Väestönsuojelutehtävät on määritelty Geneven sopimusten I lisäpöytäkirjassa (artikla 61). Väestönsuojelu tarkoittaa humanitaaristen tehtävien suorittamista, joiden tarkoitus on
 • siviiliväestön suojelu vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaaroja vastaan

 • auttaminen selviytymään niiden välittömiltä vaikutuksilta

 • välttämättömien edellytysten luominen eloonjäämiselle.

Väestönsuojelun määrittely humanitaarisen oikeuden kannalta on juridinen. Se tarkoittaa, että nämä tehtävät nauttivat suojaa aseellisessa selkkauksessa.

Lisäpöytäkirjassa luokitellut väestönsuojelutehtävät

 • hälytystoiminta
 • evakuointi
 • suojista huolehtiminen
 • pimennystoimenpiteiden hoito
 • pelastustoimintalääkintähuolto mukaan lukien ensiapu ja hengellinen huolto
 • sammutustoiminta
 • vaarallisten alueiden tiedustelu ja merkitseminen
 • puhdistustoiminta ja vastaavat suojelutoimenpiteet
 • tilapäismajoituksen järjestäminen ja tarvikkeiden jakelu
 • osallistuminen hätätilanteessa järjestyksen palauttamiseen ja ylläpitämiseen tuhoalueilla
 • välttämättömien julkisten palvelujen kiireinen kuntoon saattaminen
 • surmansa saaneista huolehtiminen
 • avustaminen elintärkeiden kohteiden säilyttämiseksi
 • edellä mainittujen tehtävien edellyttämät lisätoimenpiteet, mukaan lukien suunnittelu ja järjestely, muttei rajoittuen näihin.

Väestönsuojeluorganisaatio tarkoittaa selkkauksen osapuolen toimivaltaisen viranomaisen valtuuttamaa tai asettamaa laitosta tai muuta yksikköä, joka hoitaa nimenomaan ja pelkästään väestönsuojelutehtäviä

Väestönsuojeluorganisaation henkilöstö tarkoittaa selkkauksen osapuolen yksinomaan väestönsuojelutehtäviä hoitamaan nimittämiä henkilöitä, mukaan lukien osapuolen yksinomaan kyseisen organisaation hallintotehtäviin nimeämät henkilöt

Väestönsuojeluorganisaation materiaali tarkoittaa varusteita, tarvikkeita ja kulkuneuvoja, joita kyseinen organisaatio käyttää väestönsuojelutehtävien suorittamiseen.

Väestönsuojelutehtäviä hoitava henkilöstö nauttii aseellisissa selkkauksissa humanitäärisiä tehtäviä suorittaessaan kunnioitusta ja suojelua, josta on sovittu Geneven yleissopimuksissa sekä kansainvälisten aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta ja kansainvälistä luonnetta vailla olevien aseellisten selkkausten uhrien suojelemisesta tehdyssä Geneven yleissopimusten I lisäpöytäkirjan 61 artiklassa. Sama koskee artiklassa määritellyissä tehtävissä käytettävää materiaalia.

Sisäministeriö päättää tilanteen niin edellyttäessä, mitä henkilöitä ja materiaalia suojelu koskee.

Kouluttautuminen väestönsuojelutehtäviin

Viranomaisilla, kuten pelastuslaitoksilla on omia väestönsuojelukoulutuksia.

Yleisiä, väestölle suunnattuja koulutuksia toteuttaa mm. Helsingin väestönsuojeluyhdistys.Lisäksi pelastusliitot järjestävät väestönsuojan hoitajan -kursseja.

 

Tiesitkö? Entistä suurempi osa suomalaisista on valmis väestönsuojelutehtäviin

SPEKin tekemien tutkimusten mukaan kansalaisten kiinnostus väestönsuojelutehtäviä kohtaan on kasvanut. Taustalla saattavat olla huolet liittyen Euroopan turvallisuusympäristön muutoksiin.

Lähde: Arjen ja asumisen turvallisuus

 

 

Tiedostot