EtusivuTurvatietoaVäestönsuojeluVäestönsuojan huolto ja käyttö

Väestönsuojan huolto ja käyttö

Opas väestönsuojan haltijalle

Vaestonsuojan_huolto_kuva.jpgVäestönsuojilla on edelleen keskeinen merkitys suomalaisen yhteiskunnan väestönsuojelujärjestelyissä. Suojat muodostavat järjestelmän rakenteellisen osan, jonka tavoitteena on antaa suojaa siellä, missä ihmiset normaalistikin liikkuvat, käyvät töissä ja asuvat. Rakennuksen omistajan ja haltijan tehtävänä on pitää väestönsuoja kunnossa.

Kenelle opas on tarkoitettu?

Opas on tarkoitettu niille, jotka omistavat tai hallinnoivat rakennuksia, joissa on väestönsuoja sekä niille, jotka on nimetty väestönsuojelutehtäviin. Opas on suunnattu myös niille, jotka vastaavat sellaisen kiinteistön huollosta, jossa on väestönsuoja.

Mitä oppaassa käsitellään?

Väestönsuojan huolto ja käyttö -oppaassa neuvotaan, kuinka väestönsuojan kunnosta huolehditaan ja kuinka suojautumiseen varaudutaan, jotta suojautuminen vaaratilanteessa onnistuisi hyvin. Oppaassa käsitellään myös suojautumisen aikaista toimintaa sekä muun muassa väestönsuojan varustelua ja kestävyyttä.

Väestönsuojan huolto ja käyttö -oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:
- suojautumisvalmiuden ylläpitoa
- väestönsuojan kunnossapitoa
- suojan käyttökuntoon laittamista ja suojautumista

Yhteystiedot
spekinfo@spek.fietunimi.sukunimi@spek.fi

Tutustu oppaaseen