Tulipysäkki


Tuli on kiinnostava, mutta arvaamaton elementti. Pieni liekki, joka houkuttelee lasta, saattaa hetkessä ryöstäytyä hallitsemattomaksi tulipaloksi. Pahimmillaan lapsen luvaton tulen käsittely voi aikuisten huomaamatta edetä järjestelmälliseksi ilkivallaksi, jossa käytetään apuna palavia nesteitä tai kaasuja.


Tulipysäkki on toimintamalli, jossa lasten luvattomaan tulenkäyttöön puututaan yhteistyössä kasvatus-, sosiaali-, terveys- ja pelastusalan viranomaisten sekä poliisin kanssa.

Lisätietoja saa alueelliselta pelastuslaitokselta.

Yhteystiedot
Erikoistutkija
Brita Somerkoski
puh. 044 209 0040
Sytytteleekö lapsesi? -esite
Nimi
Sytytteleeko_lapsesi.pdf (923,9 kB)