Taloyhtiön paloturvallisuus on yhteinen asia

Paloturvallisuus on niin taloyhtiön kuin sen asukkaidenkin vastuulla.
Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä

  • vastaavat, että talon turvallisuusjärjestelyt ovat vähintään määräysten mukaiset
  • toimivat yhteistyössä turvallisuuspäällikön kanssa.

Taloyhtiön turvallisuuspäällikkö

  • laatii pelastussuunnitelman yhdessä talon muiden vastuuhenkilöiden kanssa
  • neuvoo ja opastaa asukkaita ennaltaehkäisemään vaaratilanteita ja toimimaan oikein tulipalon sattuessa.

Asukkaat

  • huolehtivat kotiensa palovaroittimien toimintakunnosta
  • ehkäisevät parhaalla mahdollisella tavalla tulipalon syttymisen.

Kuva: Ulriikka Lipasti

Yhteystiedot
Tiedotuspäällikkö
Juha Hassila
puh. (09) 4761 1324
gsm 040 758 7846

Turvallisuuspäällikkö
Ilpo Leino
puh. (09) 4761 1334

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@spek.fi