EtusivuTurvatietoaPelastussuunnitelmaUsein kysyttyjä kysymyksiä

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tälle sivulle on koottu useimmin kysyttyjä kysymyksiä koskien pelastussuunnitelmaa ja pelastussuunnittelua.

Suunnitelma on tehty vanhan lain mukaan, ja nyt on uusi pelastuslaki, miten pelastussuunnitelma päivitetään?

Päivitettäessä pelastussuunnitelmat uuden lainsäädännön mukaisiksi on huomioitava:

      
  • Pelastussuunnittelu ja turvallisuustyö on riskilähtöistä. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin tunnistetaan riskit ja sitten suunnitellaan toimenpiteet niiden pohjalta.
  • Asukkaille tiedotetaan säännöllisesti oikeanlaisesta toiminnasta vaara- ja onnettomuustilanteissa sekä onnettomuuksien ehkäisyn osalta.
  • Laaditaan väestönsuojan tyhjentämissuunnitelma osana poikkeusoloihin varautumista.
  • Tarkistetaan ja päivitetään yhteystiedot.

Uusi pelastuslaki edellyttää pelastussuunnitelmalta seuraavia tietoja: 1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä; 2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä; 3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi; 4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Pelastusasetuksen 2 §:stä tulee vielä lisäksi seuraavat sisältövaatimukset: Pelastuslain 15 §:n 2 momentissa säädetyn sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös, miten pelastuslain 14 §:n mukainen omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa.

Jos pelastussuunnitelma on tehty huolellisesti edellisen lain sisältökohtien mukaan, se täyttää nykyisen lain vaatimukset, mutta siihen on lisättävä uuden asetuksen edellyttämä selvitys siitä, kuinka omatoimisen varautumisen tehtävät hoidetaan poikkeusoloissa.

Mistä saa pelastussuunnitelman mallin?

Esimerkiksi tästä linkistä. Tai pelastuslaitosten verkkosivuilta.

Mihin pelastussuunnitelma pitää postittaa?

Uudessa pelastuslaissa ei enää velvoiteta asuinkiinteistöjä toimittamaan pelastussuunnitelmaa pelastusviranomaiselle. Pelastuslaitos ohjeistaa tarvittaessa erikseen asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman tai sen yhteenvedon toimittamisesta laitokselle.

Kenellä pelastussuunnitelman voisi teettää?

Pelastussuunnitelma kannattaa tehdä itse. Taloyhtiön oma väki tuntee talon ja sen arkisen toiminnan parhaiten. Itse tekemällä keskitytään juuri kyseisen kiinteistön oleellisiin, arjen turvallisuutta palveleviin tarpeisiin. Jos pelastussuunnitelman tekeminen kuitenkin ulkoistetaan, on tärkeää tietää, mitä tilataan. Varsinainen turvallisuustyö tehdään taloyhtiön hallituksen eli asukkaiden ja toiminnanharjoittajien toimesta.

Mistä löydän luettelon väestönsuojassa tarvittavista työkaluista?

Missään ei yksityiskohtaisesti luetella, mitkä pelastus-, raivaus- tms. välineet on pakko hankkia.
Ohjeellinen väestönsuojan materiaaliluettelo löytyy SPEKin internetsivuilta kohdasta Varautuminen ja VSS -> Pelastussuunnitelma -> Malli ja lomakkeet 

Mikä nimitys laitetaan talon turvallisuuspäällikölle? Onko siitä mitään lakia? Entä kun kukaan ei halua ryhtyä talon turvallisuuspäälliköksi?

Laki ei määrää nimittämään erillisiä turvallisuuspäälliköitä, suojelujohtajia tai väestönsuojan hoitajia. Taloyhtiön hallitus voi kuitenkin nimetä työnsä tueksi em. henkilöitä tai turvallisuustiimin. Tavoitteena on, että turvallisuuden kehittäminen on osa taloyhtiön jokapäiväistä toimintaa.
Turvallisuudesta vastaa aina ensisijaisesti taloyhtiön hallitus.

Meillä on viiden paritalon yhtiö, jossa jokaisessa talossa on kaksi asuinhuoneistoa. Onko pakko tehdä pelastussuunnitelma?

Ei, mutta suunnitelman tekeminen on suositeltavaa. Jokaisen rakennuksen omistajaa, haltijaa ja toiminnanharjoittajaa koskee silti pelastuslain 14 §:ssä säädetty omatoimisen varautumisen velvoite.
Pelastussuunnitelma vaaditaan vähintään 3 asuinhuoneiston rakennuksissa.

Onko mitään lakia koulutuksesta talon henkilöille?

Koulutuksesta ei ole lakia. Pelastuslaissa säädetään kuitenkin jokaisen velvollisuudesta estää onnettomuuksia, olla huolellinen, auttaa muita ja varautua omatoimisesti onnettomuuksien varalta. SPEK ja alueelliset pelastusliitot tarjoavat koulutusta pelastussuunnittelusta ja omatoimisesta varautumisesta. Koulutuksen kautta maallikon on helpompi aloittaa pelastussuunnitelman laadinta tai päivitys.

Missä voi kouluttautua turvatehtäviin?

Kts. edellinen vastaus.

Mikä on suojelulohko? Missä on kunnan johtokeskus?

Kaupunki/kunta on jaettu poikkeusoloja varten suojelupiireihin, -lohkoihin ja -yksiköihin. Jokaisella piirillä ja lohkolla on oma johtokeskuksensa, ja koko kunnan toimintaa johdetaan kunnan johtokeskuksesta. Oman alueen tiedot saa pelastuslaitokselta. Näitä tietoja ei normaaliaikoina kylläkään tarvita ja mahdollisissa poikkeusoloissa ne tiedotetaan kuntalaisille joka tapauksessa.

Missä on meitä lähin väestönsuoja?

Jos omassa rakennuksessa ei ole väestönsuojaa, kannattaa suojapaikkatilannetta kysyä pelastuslaitokselta.

Kuinka usein suunnitelma pitää päivittää?

Pelastussuunnitelma päivitetään tarvittaessa eli mitään tarkkaa määräväliä ei ole ilmoitettu. Tämä onnistuu mukavasti, kun asia on aina yhtenä kohtana taloyhtiön vuotuisissa kokouksissa.

Mistä löydän pelastuslaitoksen yhteystiedot jos tarvitsen lisätietoja tai ohjeita?

Pelastuslaitosten/palotarkastajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta pelastustoimi.fi.

Yhteystiedot
SPEK vaihde
puh. (09) 476 112