EtusivuTurvatietoaPelastussuunnitelmaTaloyhtiön turvallisuustiimi

Turvallisuustiimi tuo asiat lähelle asukkaita

Hyvä käytäntö on, että taloyhtiössä nimetään turvallisuustiimi, joka toimii taloyhtiön hallituksen tukena turvallisuuden kehittämisessä. Turvallisuustiimin tehtävinä voivat olla esimerkiksi osallistuminen pelastussuunnitelman laatimiseen ja siitä tiedottamiseen.

Osa tiimistä voi olla hallituksen jäseniä ja osa asukkaita ja toiminnanharjoittajia, jolloin tiedonkulku turvallisuustiimistä hallitukselle helpottuu. Tiimin jäsenten ei tarvitse välttämättä olla turvallisuuden ammattilaisia vaan tiimin jäseniksi kannattaa valita turvallisuuden parantamisesta aidosti kiinnostuneita henkilöitä.

Turvallisuustiimin rooli ja tehtävät

  • Tiimin tehtävä on asumisen ja taloyhtiön arjen turvallisuuden parantaminen yhdessä taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden kanssa.
  • Tiimi laatii pelastussuunnitelman yhdessä hallituksen kanssa.
  • Tiimi tiedottaa ja viestii aktiivisesti pelastussuunnitelmasta ja turvallisuudesta.
  • Tiimi toimii parhaimmillaan yhteyspisteenä asukkaiden ja toiminnanharjoittajien sekä hallituksen välissä.
  • Tiimi kokoaa havainnot turvallisuuteen liittyvistä puutteista, läheltä piti -tilanteista ja onnettomuuksista.

 

Yhteystiedot
SPEK vaihde
puh. (09) 476 112