EtusivuTurvatietoaPelastussuunnitelma

Suunnitelmallista turvallisuutta

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma tulee tehdä jokaiseen rakennukseen erityispiirteet huomioiden. Mikäli kiinteistöön kuluu useampia rakennuksia, on harkittava, tarvitaanko rakennuksiin erilaisia pelastussuunnitelmia. Vastuu pelastussuunnittelusta on asuinkiinteistön hallituksella.

Pelastussuunnitelman tehtävänä on kehittää

  • riskien tunnistamista
  • tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyä
  • varautumista onnettomuustilanteisiin ja niissä toimimiseen

Pelastussuunnittelussa huomioitavaa

  • taloyhtiön hallitus osallistuu aktiivisesti pelastussuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen
  • asukkaille tiedotetaan huolellisesti pelastussuunnitelman sisällöstä
  • asuinkiinteistössä on hyvä olla koulutettu turvallisuustiimi

Pelastussuunnitelman tarkoitus on herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Avun saapuminen voi onnettomuustilanteissa kestää pitkäänkin, joten taloyhtiössä on osattava toimia tehokkaasti ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Vaikka valmiit pohjat voivat auttaa pelastussuunnitelman laadintaa, on tärkeää, että pelastussuunnitelmaa ei laadita rakennukseen soveltumattomien mallien mukaan. Jos pelastussuunnitelman teko ulkoistetaan, on tärkeää huolehtia suunnitelman perehdyttämisestä hallitukselle, asukkaille ja muille sitä tarvitseville.

Pelastussuunnitelmalomake liitteineen on ladattavissa täältä. Sisäasiainministeriön ohjeen asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laatimiseksi voi ladata tästä

Turvallisuuden seurannalla ja pelastussuunnitelman säännöllisellä päivittämisellä varmistetaan, että suunnitelman sisältö vastaa aina asuinkiinteistön tilannetta ja palvelee aidosti arjen turvallisuustyötä.

Tarvitsetko tukea pelastussuunnitelman tekemiseen?

Katso tulevat koulutukset asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstölle täältä

Vain tunnistamalla vaaroja voit välttää niitä from SPEK on Vimeo.

Yhteystiedot
Johtaja
Karim Peltonen
p. 040 169 0996

Asiantuntija
Jari Pouta
p. 040 733 0797

etunimi.sukunimi@spek.fi

Lisätietoa

kodin turvaopas logo pieni.png

Kodin turvaopas -sivusto antaa ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen.

Turvallinen taloyhtiö-kiertue 2016-17

Katso video: 
Operaatio talon pelastussuunnitelma

spek turvakauppa.png