Jos lapsi leikkii tulella

  • Keskustele tapahtuneesta lapsen kanssa. 
  • Korosta sitä, miten helposti tuli leviää. 
  • Kerro, mitä vaaroja tulipalosta aiheutuu. 
  • Kerro, miten tulipalon sattuessa tulee toimia. 
  • Selvitä, voitko saada tukea pelastuslaitokselta. 
  • Mikäli tulella leikkiminen jatkuu, ota yhteyttä kouluterveydenhoitajaan tai neuvolaan. 
  • Anna lapselle virikkeitä, jossa puuhailette yhdessä tulenkäsittelytilanteissa. 
  • Anna lapsen osallistua tulen käsittelyyn valvonnassasi.
Yhteystiedot

Jos lapsesi sytyttelee, saat apua pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitosten yhteystiedot täältä.