Myönteiset kokemukset tulesta

Lapset oppivat vertaistensa ja aikuisten näyttämästä mallista. Tätä ilmiötä kutsutaan mallioppimiseksi. Aikuiset voivat myös vahvistaa lapsen toivottua toimintaa kehumalla. Tällöin he vahvistavat lasten myönteistä käytöstä. Ammattikasvattajat vertaavat lapsen ja koiran kasvattamista toisiinsa; molemmat oppivat kehumalla ja palkitsemalla.

Vähän vanhemmat lapset, joiden motoriikka on kehittynyt riittävästi, voivat jo itsekin sytyttää kynttilän, saunan tulipesän tai nuotion. On tärkeä ottaa lapsi mukaan myös tulen sammuttamiseen. Tällöin lapsi oppii, että tulta tulee hallita ja valvoa; turvallisuuskulttuurin siemen on kylvetty.

Kun lapsen taidot kehittyvät edelleen, häntä tulisi opettaa käyttämään käsisammutinta ja sammutuspeitettä. Nuoruusiässä vanhemmat voivat pyytää lasta lämmittämään saunan tai sytyttämään grillin.

Aluksi on hyvä seurata, että lapsi tietää tulen käsittelyn tärkeimmät taidot. Kun varmuus tulen käsittelyssä kasvaa, vastuuta annetaan lisää. Kesä on hyvää aikaa tulenkäyttötaidon opettamiselle. Alkusammutukseen käytettävää vettä on usein lähistöllä ja grillaus-, kokko- ja nuotiotilanteet ovat myös hyviä opetushetkiä. Tulen äärelle on hyvä pysähtyä. Pimenevään iltaan sytytetty tuli on hyvä tilanne kasvatuskeskusteluille. Nuoruuden leirikesistä on monelle jäänyt mieleen yhteisen nuotion ympärille tehty piiri.

Yhteystiedot

Jos lapsesi sytyttelee, saat apua pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitosten yhteystiedot täältä.